Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 909 - 926 2018-11-28

MUDURNU'DA TASAVVUF

Serdar UĞURLU [1]

14 34

Bolu ili Mudurnu ilçesi, Türk tasavvuf tarihi açısından oldukça önemli bir yerleĢim yeridir. Özellikle Halvetî ekolünün ve temsilcilerinin bu ilçede faaliyetlerini yoğunlaĢtırdığı görülmektedir. Halvetî ekolünü Mudurnu'ya ilk getiren sûfi, Davut el-Halvetî olmuĢtur. Davut el-Halvetî, XV. yüzyılda yaĢamıĢ tasavvufun büyüklerinden bir Ģahsiyettir. Mudurnu'lu olan Davut el-Halvetî, ömrünün sonuna kadar bu ilçede faaliyetlerde bulunmuĢ, öldükten sonra da Mudurnu'ya defnedilmiĢtir. Böyle olmakla birlikte, tarihi kaynaklarda da yazılı olmasına rağmen bugün onun mezarının Mudurnu‟nun neresinde olduğu bilinmemektedir. Ayrıca Halvetî ekolünden gelen Nasuhi Muhammed Efendi ve öğrencileri de ilçede yıllarca faaliyette bulunmuĢ diğer önemli temsilcilerdendir. Mehmet Tului Efendi, Abdullah RüĢdi Efendi, Muhammed Necip Efendi gibi önemli zatların hepsi birden Halvetî ekolunun Nasuhiye Ģubesine bağlı olarak faaliyette bulunmuĢlardır. Halvetî ekolünün bu güçlü temsilcileri yanında Mudurnu, Kadirî ekolünün de önemli bir temsilcisini barındırmaktadır. Bu kiĢi Mudurnulu Abdurrahim Tırsi hazretleridir. Abdurrahim Tırsi hazretleri, EĢreoğlu Rumi hazretlerinin halifesidir ki EĢrefoğlu Rumi de Kadirî ekolünün Anadolu'daki kurucusudur. Kurduğu ekolün adı EĢrefiyye‟dir. Bu Kadirî ekolü, Anadolu‟da yeterince yaygınlık gösterememiĢtir. Sadece Ġznik ve çevresinde etkili olabilmiĢ bir koldur. Görüldüğü üzere, Mudurnu ilçesi, Halvetî ve Kadirî ekolleri için mekân olmuĢ önemli bir beldedir. Bunların dıĢında ayrıca Mudurnu merkezde ve tepelerde dizili olan türbeler de dikkatleri çekmektedir. YeĢil türbe, Doruk Baba türbesi ve Arslan Baba türbesi bunlardan sadece üçüdür ve bu türbelerde de tam olarak kimlerin yatmakta olduğu maalesef meçhuldür. Davut el-Halvetî gibi bir büyük zatın bugün Mudurnulu olduğunu bilmemizle birlikte ve Mudurnu‟da gömülü bulunmasına rağmen mezarının bilinmiyor olması, bu kimliği belirsiz olan türbe ve derviĢ kabirlerinin daha iyi incelenmesi gerekliliğini bir kez daha göstermektedir.
Kadirîlik, Halvetîlik, Tasavvuf, Sufi, Davut el-Halvetî, Mudurnu
  • AKSOY, Hasan (2003). “Mehmed Tulûî Efendi”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c. XXVIII, s. 539. Ġstanbul.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serdar UĞURLU

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad510404, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {909 - 926}, doi = {10.33692/avrasyad.510404}, title = {MUDURNU'DA TASAVVUF}, key = {cite}, author = {UĞURLU, Serdar} }
APA UĞURLU, S . (2018). MUDURNU'DA TASAVVUF. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 909-926. DOI: 10.33692/avrasyad.510404
MLA UĞURLU, S . "MUDURNU'DA TASAVVUF". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 909-926 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/510404>
Chicago UĞURLU, S . "MUDURNU'DA TASAVVUF". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 909-926
RIS TY - JOUR T1 - MUDURNU'DA TASAVVUF AU - Serdar UĞURLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.510404 DO - 10.33692/avrasyad.510404 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 909 EP - 926 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.510404 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510404 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi MUDURNU'DA TASAVVUF %A Serdar UĞURLU %T MUDURNU'DA TASAVVUF %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.510404 %U 10.33692/avrasyad.510404
ISNAD UĞURLU, Serdar . "MUDURNU'DA TASAVVUF". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 909-926. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.510404