Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 1 - 18 2019-03-24

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ

Yıldız BİLGE [1]

40 55

Bağlanma stilleri ile psikolojik uyum arasındaki ilişkinin ele alındığı birçok araştırma bulunmaktadır. İnsanların, ihtiyaç duyduklarında önemli bağlanma figürlerinden yakınlık aramaya motive oldukları ve doğuştan gelen psikobiyolojik bir sistemle doğduğunu iddia eden Bowlby’nin bağlanma teorisi, normal gelişimin yanı sıra psikopatolojinin oluşumunu açıklamada da dikkate alınan etkili bir kuramdır. Psikopatolojinin altında yatan gelişimsel sürecin doğasının anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen bu çalışma, üniversite öğrencilerinin bağlanma stillerinin çeşitli psikolojik belirtilerle ilişkisini ve bağlanma stillerinin zihinsel bozukluklarını öngörme düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır.

İlişkisel tarama yönteminin kullanıldığı çalışma, 17-27 yaş (Ort.=20,54, S=1,36) arasındaki 227 kız (%70,3) ve 96 erkek (%29,7) olmak üzere toplam 323 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Kısa Semptom Envanteri ve Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği uygulanmıştır.

Güvenli bağlanma stili bazı psikolojik belirtilerle negatif korelasyon gösterirken, kaçıngan bağlanma stili bazı psikolojik belirtilerle pozitif korelasyon göstermiştir. Kaygılı-kararsız bağlanma stili ile bütün psikolojik belirtiler arasında ise pozitif korelasyonlar saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre kaygılı-kararsız bağlanma stilinin bütün psikolojik belirtiler için en önemli yordayıcı değişken olduğu, güvenli ve kaçıngan bağlanma stillerinin ise bazı psikolojik belirtiler için yordayıcı değişken olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet ve psikolojik yardıma ihtiyaç duyup duymama değişkenleri açısından gruplar arasında fark olduğu bulunmuştur.

Elde edilen veriler değerlendirildiğinde bağlanma stillerinin psikolojik belirtiler için bir risk faktörü olarak değerlendirilebileceği görülmüştür. 

psikolojik belirtiler, bağlanma stilleri
  • AINSWORTH, Mary DS ve BELL, Simon M, (1970). Attachment, exploration, and separation: Illustrated by the behavior of one-year-olds in a strange situation. Child Development, XLI,1:49–67. AINSWORTH, Mary DS, BLEHAR, Mary C, WATERS, Everett ve WALL, Sally, (1978). Patterns of attachment. A psychological study of the strange situation. Halsted (Wiley), NJ: Lawrence Erlbaurn. ALGAN, Ayşegül G ve ŞENDIL, Gül, (2013). Okul öncesi çocuklar ve ebeveynlerinin bağlanma güvenlikleri ile çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkiler. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, XXXIII, 1: 55-68.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Yıldız BİLGE

Bibtex @research article { avrasyad543621, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1 - 18}, doi = {10.33692/avrasyad.543621}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {BİLGE, Yıldız} }
APA BİLGE, Y . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 1-18. DOI: 10.33692/avrasyad.543621
MLA BİLGE, Y . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 1-18 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543621>
Chicago BİLGE, Y . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ AU - Yıldız BİLGE Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543621 DO - 10.33692/avrasyad.543621 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543621 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543621 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ %A Yıldız BİLGE %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543621 %U 10.33692/avrasyad.543621
ISNAD BİLGE, Yıldız . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI BELİRLEYİCİSİ OLARAK BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 1-18. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543621