Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 1155 - 1168 2019-03-24

HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ

SİNAN ATEŞ [1]

8 14

Hamle Dergisi’nde bir kültür ve düĢünce hamlesi olarak dokuzuncu ve on dokuzuncu sayılar arasında olmak üzere her bir sayıda dönemin tanınmıĢ bir simasına “ĠnanmıĢ Aydının Problemleri” konusu bağlamında “Ġslâm DüĢüncesi Neden Geriledi?” ve “Ġslâm DüĢüncesi Nasıl GeliĢebilir?” baĢlığında dört farklı soru sorularak Ģahısların düĢünce ve yorumları alınıp yayımlanmıĢtır. Ġlk olarak Cemil Meriç ile birlikte bu mülakat zinciri baĢlamıĢ ve ardından sonraki sayılarda yayımlanmak üzere Hayrettin Karaman, Erol Güngör, Ġsmet Özel, Nevzat Kösoğlu, Rasim Özdenören, S. Ahmed Arvasi, S. Hayri Bolay, Süleyman Uludağ, Taha Akyol ve Mehmet Aydın’ın mülakatlarına dergide yer verilmiĢtir. Hamle Dergisi’nin dönemin önde gelen aydınlarıyla yapmıĢ olduğu bu mülakat dizisi, gerek o dönem için gerekse günümüz toplumu için oldukça faydalı bir düĢünce etkinliği mahiyetindedir. 12 Eylül Darbesi toplumun bütün kesimlerine etkilemiĢken, siyasi ve kültürel bir kabızlığı da beraberinde getirmiĢtir. Bu durumun idrakinde olup, Türk Milletinin ve Ġslam Âlemi’nin meselelerine dair söz söyleme yetkinliği içerisinde olan isimler muhtelif fikri mahfiller dairesinde, söz konusu “kabızlığı” gidermenin yollarını aramıĢtır. BaĢta Ġran Ġslam Devrimi olmak üzere çeĢitli uluslararası geliĢmeler ise bilhassa Ġslam dünyasında bir takım tartıĢmaları taĢımıĢ, ortaya çıkan meselelere dair mütefekkirlerin fikir teatilerine müracaat etmek durumunda kalınmıĢtır. Netice itibariyle dönemin önde gelen aydınlarıyla yapılan bu mülakat serisi, gerek o dönem için gerekse günümüz toplumu için oldukça faydalı bir felsefî hamle mahiyetindedir. Diğer yandan mülakat esnasında sorulan sorular ve verilen cevaplar, bir yönüyle bugünkü Müslüman toplumun problemleri adına da geçerliliğini hala korumaktadır. 
Hamle Dergisi, Din, Ġslâm DüĢüncesi
  • .
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: SİNAN ATEŞ

Bibtex @research article { avrasyad543634, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1155 - 1168}, doi = {10.33692/avrasyad.543634}, title = {HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ}, key = {cite}, author = {ATEŞ, SİNAN} }
APA ATEŞ, S . (2019). HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 1155-1168. DOI: 10.33692/avrasyad.543634
MLA ATEŞ, S . "HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 1155-1168 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543634>
Chicago ATEŞ, S . "HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 1155-1168
RIS TY - JOUR T1 - HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ AU - SİNAN ATEŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543634 DO - 10.33692/avrasyad.543634 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1155 EP - 1168 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543634 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543634 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ %A SİNAN ATEŞ %T HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543634 %U 10.33692/avrasyad.543634
ISNAD ATEŞ, SİNAN . "HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 1155-1168. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543634