Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 1118 - 1139 2019-03-24

YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ

SÜLEYMAN ERKAM SULAK [1] , MEHTAP ERDOĞAN [2]

17 34

Temel dil becerilerinden biri olan yazma, ilkokul birinci sınıftan itibaren öğrenciler için zor bir beceri olarak görülmektedir. Yazma becerisini öğrenciye hem sevdirmek hem de bu beceriyi öğrencinin zorlanmadan kullanabilmesi için farklı yöntem ve tekniklerden faydalanılmalıdır. Yaratıcı drama yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren, eğlendirerek öğrenmeyi sağlayan, ders içi etkinliklerde kolayca uygulanabilen bir yöntemdir. Yaratıcı yazma becerisi de yaratıcı drama yöntemi gibi öğrencinin hayallerini ve düşüncelerini özgürce ortaya koyabilmesini sağlar. Bu yönüyle yaratıcı drama yöntemi, öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkarmakta ve yaratıcı yazma becerilerine yardımcı olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, yaratıcı drama yönteminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisini incelemektedir. Yarı deneysel modelin uygulandığı bu çalışmayı 2017-2018 eğitim öğretim yılı Zonguldak ili Gökçebey ilçesinde bulunan Tefen İlkokulu ve Namazgah İlkokulu’nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 17’si deney grubu, 15’i kontrol grubu olmak üzere toplam 32 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubuna yaratıcı drama etkinlikleri ile yaratıcı hikâye yazma çalışmaları yapılırken, kontrol grubu müfredata uygun olarak eğitim öğretimine devam etmiştir. 6 haftalık yaratıcı drama etkinlikleri sonrasında deney ve kontrol gurubuna son test olarak hikâye yazdırılmıştır. Kırmızı (2008) tarafından geliştirilen “Yaratıcı Yazma İçin Değerlendirme Ölçütleri Formu (YİDÖF)” ile öğrencilerin yaratıcı yazma becerileri değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programı ile aritmetik ortalama, frekans, yüzde, standart sapma hesaplanmış, Mann Whitney U, Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri incelendiğinde, sonuç olarak deney gurubu lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Bu sonuç, yaratıcı drama yönteminin yaratıcı yazma becerisi üzerinde olumlu yönde bir etkisinin olduğunu göstermektedir.
İlkokul, Türkçe öğretimi, Yazma becerisi, Yaratıcı yazma becerisi
  • .
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: SÜLEYMAN ERKAM SULAK

Author: MEHTAP ERDOĞAN

Bibtex @research article { avrasyad543649, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1118 - 1139}, doi = {10.33692/avrasyad.543649}, title = {YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {SULAK, SÜLEYMAN ERKAM and ERDOĞAN, MEHTAP} }
APA SULAK, S , ERDOĞAN, M . (2019). YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 1118-1139. DOI: 10.33692/avrasyad.543649
MLA SULAK, S , ERDOĞAN, M . "YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 1118-1139 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543649>
Chicago SULAK, S , ERDOĞAN, M . "YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 1118-1139
RIS TY - JOUR T1 - YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ AU - SÜLEYMAN ERKAM SULAK , MEHTAP ERDOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543649 DO - 10.33692/avrasyad.543649 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1118 EP - 1139 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543649 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543649 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ %A SÜLEYMAN ERKAM SULAK , MEHTAP ERDOĞAN %T YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543649 %U 10.33692/avrasyad.543649
ISNAD SULAK, SÜLEYMAN ERKAM , ERDOĞAN, MEHTAP . "YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 1118-1139. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543649