Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 980 - 1006 2019-03-24

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

A. Yunus SARIYILDIZ [1]

14 21

İş etiği, iş yaşamındaki davranış ve hareketleri yönlendiren, onlara yol gösteren etik davranışların ve standartların tamamıdır. Doğru ve uygun davranışların gerçekleştirilerek çalışanların birbirlerine ve işyerine zarar vermeleri engellenmek istenmektedir. İş etiği uygulamalarının sağlık sektörü çalışanları tarafından değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu araştırma betimsel yöntem ve ilişkisel tarama modeline göre modellenmiştir. Araştırmada, veri tekniği olarak en çok uygulanan yöntem olan anket tekniğinden yararlanılmıştır. İş etiğinin tüm boyutları ile katılımcıların cinsiyetleri ve medeni durumları arasındaki ilişkiye bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Yaş grupları arasında etiğin kurumsallaşma boyutlarından örtülü kurumsallaşma boyutu ile açık kurumsallaşma boyutunun anlamlılık değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Katılımcıların eğitim durumu ile etiğin alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında, etiğin kurumsallaşma düzeyini benimseyenlerin daha çok lisansüstü eğitim seviyesinde oldukları ve iş uygulamalarının etik çerçevede değerlendirilmesini benimseyenlerin ise daha çok ilköğretim düzeyinde eğitim seviyelerine sahip oldukları sonuçları elde edilmiştir. Araştırmada çalışanların görev süreleri ile iş etiğini değerlendirmeleri incelendiğinde etiğin kurumsallaşma düzeyini benimseyenler ile iş uygulamalarının etik çerçevede değerlendirilmesini benimseyenlerin 2-3 yıllık bir çalışma süresine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum sağlık sektöründeki işgücü devrinden kaynaklanabilir. Başka bir araştırmada ise çalışma süresi ile etik iklim arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma hayatında iş etiği uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi için öneriler sunulmuştur. 
Etik, İş Etiği, Sağlık Sektörü, Etik Bilinç, Açıklık
  • .
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: A. Yunus SARIYILDIZ

Bibtex @research article { avrasyad543665, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {980 - 1006}, doi = {10.33692/avrasyad.543665}, title = {SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ}, key = {cite}, author = {SARIYILDIZ, A. Yunus} }
APA SARIYILDIZ, A . (2019). SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 980-1006. DOI: 10.33692/avrasyad.543665
MLA SARIYILDIZ, A . "SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 980-1006 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543665>
Chicago SARIYILDIZ, A . "SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 980-1006
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ AU - A. Yunus SARIYILDIZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543665 DO - 10.33692/avrasyad.543665 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 980 EP - 1006 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543665 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543665 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ %A A. Yunus SARIYILDIZ %T SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543665 %U 10.33692/avrasyad.543665
ISNAD SARIYILDIZ, A. Yunus . "SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ ETİĞİNİ DEĞERLENDİRMELERİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 980-1006. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543665