Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 962 - 979 2019-03-24

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YASEMİN KUŞDEMİR [1]

11 31

Motivasyon, öğrenme ve dil geliŞiminde rol oynayan önemli bir unsur olarak kelime öğrenme sürecini de etkilemektedir. Kelime bilgisinin gelişiminde bireysel farklılıklar, güdülenme, istek ve gayelerin katkısı vardır. Kelime bilgisi ve okuma birbirini beslemekte, zengin kelime hazinesi anlama ve anlatma becerilerini geliştirmektedir. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, Kırıkkale il merkezindeki 35 ilkokuldaki 2594 dördüncü sınıf öğrencisi; örneklemini ise, basit tesadüfi yöntemle seçilen 350 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin sözcük öğrenmeye yönelik motivasyonlarını belirlemek için Sözcük Öğrenme Motivasyon Ölçeği; okuduğunu anlama düzeylerini tespit etmek için Okuduğunu Anlama Testi kullanılmıştır. Veriler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kasım ve Aralık ayında toplanmıştır. Araştırmanın amacı öğretmen ve öğrencilere açıklanmış, öğrenciler ders saatleri içinde sınıf ortamında veri toplama araçlarını cevaplamıĢlardır. Öğrenci cinsiyeti, sınıf öğretmeninin cinsiyeti ve sınıf mevcudu değiĢken olarak ele alınmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre, kız öğrencilerin okuduğunu anlama puanları, erkek öğrencilere göre daha yüksektir. Öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu ve okuduğunu anlama puanları arasında öğretmen cinsiyetine göre farklılık olduğu belirlenmiştir. Sınıf mevcudu 15’in altında olan sınıflardaki öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonları orta; bulunduğu sınıfın mevcudu 30’un üzerinde olan öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonları ise yüksektir. Sınıf öğretmeni erkek olan öğrencilerin sözcük öğrenme motivasyonu puanları, öğretmeni kadın olan öğrencilere göre daha yüksektir. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve sözcük öğrenme motivasyonu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Okuduğunu anlama, sözcük öğrenme
  • .
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: YASEMİN KUŞDEMİR

Bibtex @research article { avrasyad543666, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {962 - 979}, doi = {10.33692/avrasyad.543666}, title = {İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KUŞDEMİR, YASEMİN} }
APA KUŞDEMİR, Y . (2019). İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 962-979. DOI: 10.33692/avrasyad.543666
MLA KUŞDEMİR, Y . "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 962-979 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543666>
Chicago KUŞDEMİR, Y . "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 962-979
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - YASEMİN KUŞDEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543666 DO - 10.33692/avrasyad.543666 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 962 EP - 979 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543666 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543666 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A YASEMİN KUŞDEMİR %T İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543666 %U 10.33692/avrasyad.543666
ISNAD KUŞDEMİR, YASEMİN . "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME MOTİVASYON VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 962-979. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543666