Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 851 - 869 2019-03-24

SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MEHMET ERHAN SUMMAK [1]

12 33

Son yıllarda ciddi Ģekilde gelişme gösteren yeni medya araçları günümüz toplumlarının küreselleşme sürecindeki itici gücü haline gelmiştir. Haber siteleri, bloglar, sosyal paylaşım ağları gibi birçok yeni iletişim ortamı “yeni medya” olarak isimlendirilmektedir. Araştırmamızın da temel konusunu teşkil eden sosyal paylaşım ağları, bireylerarası, kültürlerarası ve toplumlararası iletiĢim ve etkileĢimi geleneksel medyaya oranla daha üst seviyeye takımımı ve aynı zamanda daha karmaşık hale getirmiştir. Sosyal ağlar, insanlar arasında gerçekleĢen yüzyüze iletiĢimin ortaya çıkarttığı etkinin benzerini sanal ortamda da ortaya çıkartabilmektedir. Karşılıklı etkileşime olanak sağlayan sosyal ağlar aracılığıyla sunulan olanaklar bir gruba ait olma hissini verebilmektedir. Bu ağlarda yüzünü görmedikleri insanlarla dertleşmek bazı kişilere daha kolay geldiği için derin ilişkiler içerisine girebilmektedir. Bu sanal mecralar, günlük yaşamı içerisinde kolay iletişim kuramayan bireylere bir çok kişiyle tanıma ve iletişim kurma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca kendini ifade etmekte güçlük çeken, utangaç veya kendisine yeteri kadar güveni olmayan kiĢiler bile sanal ortamın verdiği rahatlıkla hayallerindeki kişi gibi davranabilmektedirler. Sosyal ağların sosyal ve ekonomik açıdan birçok faydasının olduğu tartışılmazdır. Fakat bunun yanında bu yeni mecranın ilkesiz, sınırsız ve özensiz bir Şeklide kullanılması bazı istenmeyen durumların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kullanıcılar sosyal ağlarda yaşadıkları bazı deneyimler sonucunda psikolojik olarak bundan ciddi zararlar görmüş ve mağdur duruma düşmüşlerdir. Yaşanan bu mağduriyet kişilerin kaygı düzeylerini olumsuz yönde etkilemiş ve sosyal ilişkilerinde güvene dayalı problemler yaşamaya başlamışlardır. Konunun yukarıda ifade edilen öneminden dolayı, sosyal ağlarda yaşanan siber mağduriyet deneyimleri ve sosyal kaygı ilişkisini belirleme amacı taşıyan bir araştırma yapılmıştır. Araştırma betimsel araştırma türünde ve ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem içerisinde birincil verileri elde etme aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anketler anketörler aracılığıyla yüz yüze uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesinde 2017-2018 eğitim- öğretim yılında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden araştırmacıların zaman ve maliyet kısıtları dikkate alınarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 500 örnek belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20 istatistik programı kullanılmıştır. Cevaplayanların frekans dağılımları, demografik özellikleri incelenmiş, güvenilirlik testleri ve regresyon analizleri yapılmıştır. 
Sosyal Ağlar, Siber Mağduriyet, Üniversite Öğrencileri, sosyal algı
  • .
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: MEHMET ERHAN SUMMAK

Bibtex @research article { avrasyad543709, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {851 - 869}, doi = {10.33692/avrasyad.543709}, title = {SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {SUMMAK, MEHMET ERHAN} }
APA SUMMAK, M . (2019). SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 851-869. DOI: 10.33692/avrasyad.543709
MLA SUMMAK, M . "SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 851-869 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543709>
Chicago SUMMAK, M . "SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 851-869
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - MEHMET ERHAN SUMMAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543709 DO - 10.33692/avrasyad.543709 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 851 EP - 869 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543709 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543709 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A MEHMET ERHAN SUMMAK %T SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543709 %U 10.33692/avrasyad.543709
ISNAD SUMMAK, MEHMET ERHAN . "SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 851-869. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543709