Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 35 - 56 2019-03-24

SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEDE ROLÜ:TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ

Harun KIRILMAZ [1] , Hamza ATEŞ [2] , Ali ÜNSAL [3]

17 33

Ekonomik büyümenin sağlanması ve istikrarlı hale getirilmesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önem verdiği konuların başında yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, literatürde ekonomik büyüme sürecinde beşeri sermayenin önemine vurgu yapan çalışmaların eğitim ve sağlık alanına yoğunlaştığı görülmektedir. Bu araştırmada sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında “sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi nedir?” sorusuna cevap aranmaktadır. Araştırmada, sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi bir panel veri analizi ile test edilmektedir. Bu çerçevede Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın 1995-2014 dönemi yıllık verileri kullanılmaktadır. Araştırmada sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki açıklayıcı etkisi kurulan dört ayrı modelde test edilmektedir. Ekonomik gösterge değişkenleri olarak gayri safi yurtiçi hâsıla, hane halkı nihai tüketim harcaması, ihracat, ithalat, işsizlik, dış borç stoku ve tüketici fiyat endeksi kullanılmaktadır. Sağlık gösterge değiĢkenleri olarak ise kiĢi baĢına düĢen sağlık harcaması, bebek ölüm oranı, yenidoğan ölüm oranı, beş yaş altı çocuk ölüm oranı ve anne ölüm oranı kurulan modellerin her birine dâhil edilmektedir. Modellerin tahmini için havuzlanmış en küçük kareler metodu (Pooled OLS) kullanılmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; çoklu doğrusal bağlantı varsayımı vif (variance inflation factor) testi ile test edilmekte olup, panelin geneli için ortalama vif değerleri modellerde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığını göstermektedir. Değişen varyans varsayımı White testi ile test edilmekte olup, test sonucu olasılık değerleri modellerde değişen varyans sorunu olmadığını göstermektedir. Birimler arası otokorelasyon varsayımı Wooldridge testi ile test edilmekte olup, test sonucu elde edilen olasılık değerleri modellerde otokorelasyon sorunu olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak araştırmada kurulan modellere göre sağlık göstergelerinin ekonomik büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir
Ekonomik Büyüme, Sağlık Göstergeleri
  • .
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Harun KIRILMAZ

Author: Hamza ATEŞ

Author: Ali ÜNSAL

Bibtex @research article { avrasyad543720, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {35 - 56}, doi = {10.33692/avrasyad.543720}, title = {SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEDE ROLÜ:TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ}, key = {cite}, author = {KIRILMAZ, Harun and ATEŞ, Hamza and ÜNSAL, Ali} }
APA KIRILMAZ, H , ATEŞ, H , ÜNSAL, A . (2019). SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEDE ROLÜ:TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 35-56. DOI: 10.33692/avrasyad.543720
MLA KIRILMAZ, H , ATEŞ, H , ÜNSAL, A . "SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEDE ROLÜ:TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 35-56 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543720>
Chicago KIRILMAZ, H , ATEŞ, H , ÜNSAL, A . "SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEDE ROLÜ:TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 35-56
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEDE ROLÜ:TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ AU - Harun KIRILMAZ , Hamza ATEŞ , Ali ÜNSAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543720 DO - 10.33692/avrasyad.543720 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 56 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543720 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543720 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEDE ROLÜ:TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ %A Harun KIRILMAZ , Hamza ATEŞ , Ali ÜNSAL %T SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEDE ROLÜ:TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543720 %U 10.33692/avrasyad.543720
ISNAD KIRILMAZ, Harun , ATEŞ, Hamza , ÜNSAL, Ali . "SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEDE ROLÜ:TÜRKİ CUMHURİYETLER ÜZERİNE BİR PANEL REGRESYON ANALİZİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 35-56. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543720