Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 165 - 195 2019-03-24

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Semra TETİK [1] , Bilgehan EMEKLİER [2] , Nihal EMEKLİER [3]

11 31

İçinde bulunduğumuz çağın kültürü inovasyon kültürüdür. Hızla değiĢen ve gelişen dünyada işletmelerin rekabette üstünlük sağlayabilmelerinin en etkili yolu inovasyondur. İnovasyon ürünlerde ve tüm süreçlerde yenilik olarak ifade edilebilir. İnovasyon farklı olmaktır. İnovasyon dünyayı, olayları, durumları farklı görmeyi gerektirir. Fırsatları fark etmek ve tehditleri fırsata dönüştürmek farklı görmekle sağlanabilir. Bu bağlamda inovasyon açısından esas üzerinde durulması gereken konu, kurumda bütün çalışanların inovasyon yapmasını destekleyecek bir kültür oluşturmaktır. İnovasyon kültürü, yeni fikirlerin üretildiği, değer verildiği ve desteklendiği bir kültürdür. İşletmelerde inovasyon kültürü oluşması ve yaygınlaĢması için öncelikle tepe yöneticilerin bunu benimsemesi ve desteklemesi gerekir. Farklı bir kültür ve anlayış gerektiren inovasyon, geniş bir vizyon oluşturan ve bu vizyonu paylaĢan, entelektüel teĢvikle yaratıcılığı destekleyen, esinsel motivasyonla çalıĢanları harekete geçirerek gerekli inovasyonu gerçekleĢtirebilen dönüĢtürücü liderliği gerektirmektedir. Dönüştürücü liderlik, toplumsal kalkınmanın itici gücü olarak inovasyon için ayrı bir önem taĢımaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalıĢmanın amacı, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren büyük ölçekli iĢletmeler kapsamında (Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluĢu arasında yer alan) yöneticilerin dönüştürücü liderlik özelliklerini hangi düzeyde taşıdıklarını ve inovasyon kültürünü hangi düzeyde yaygınlaştırdıklarını ortaya koyarak dönüştürücü liderliğin inovasyon düzeyi ve inovasyon kültürüne etkisini incelemektir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda dönüştürücü liderliğin inovasyon düzeyi ve inovasyon kültürü üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. 
dönüştürücü liderlik, İnovasyon Kültürü, Büyük Ölçekli İşletmler
  • .
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Semra TETİK

Author: Bilgehan EMEKLİER

Author: Nihal EMEKLİER

Bibtex @research article { avrasyad543742, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {165 - 195}, doi = {10.33692/avrasyad.543742}, title = {DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {TETİK, Semra and EMEKLİER, Bilgehan and EMEKLİER, Nihal} }
APA TETİK, S , EMEKLİER, B , EMEKLİER, N . (2019). DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 165-195. DOI: 10.33692/avrasyad.543742
MLA TETİK, S , EMEKLİER, B , EMEKLİER, N . "DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 165-195 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543742>
Chicago TETİK, S , EMEKLİER, B , EMEKLİER, N . "DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 165-195
RIS TY - JOUR T1 - DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI AU - Semra TETİK , Bilgehan EMEKLİER , Nihal EMEKLİER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543742 DO - 10.33692/avrasyad.543742 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 195 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543742 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543742 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI %A Semra TETİK , Bilgehan EMEKLİER , Nihal EMEKLİER %T DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543742 %U 10.33692/avrasyad.543742
ISNAD TETİK, Semra , EMEKLİER, Bilgehan , EMEKLİER, Nihal . "DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İNOVASYON VE İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 165-195. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543742