Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 256 - 275 2019-03-24

AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

ELVETTİN AKMAN [1]

22 32

Teknoloji ve internetin hızlı bir biçimde gelişmesiyle önce bilgisayarlar, sonrasında ise tabletler ve akıllı telefonlar insanların gündelik yaşamlarının önemli bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Özellikle internetin bu cihazlar vasıtası ile kullanımının ucuzlaması ve yaygınlaşması ile birlikte birtakım olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir. Bu olumsuz sonuçlardan birisi de akıllı telefonsuz kalma korkusudur. Literatür incelendiğinde en fazla akıllı telefonsuz kalma korkusu yaşayan kesimin gençler olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da, üniversite okuyan gençlerin akıllı telefonsuz kalma korkusu düzeylerini ortaya koymak ve akıllı telefonsuz kalma korkusu ile başarı düzeyi arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını ölçmektir. Bu çerçevede çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan lisans öğrencilerine anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde öğrencilerin %23,7‟sinin hafif derecede; %59,9‟un orta seviyede ve %16,8‟nin aĢırı derecede akıllı telefonsuz kalma korkusu yaşadığı ortaya çıkmıştır. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre akıllı telefonsuz kalma korku seviyelerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde akıllı telefonsuz kalma korkusuna ilişkin düzeyler ile başarı düzeyleri arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Fakat araştırmaya katılan öğrencilerin internet kullanım süreleri ile başarı düzeyleri arasında (r=0,112) düzeyinde negatif yönde ve çok zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yani, katılımcıların internet kullanım süreleri arttıkça başarı düzeylerinin düştüğü görülmüştür
Nomofobi, Akıllı Telefon, Akademik BaĢarı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • .
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: ELVETTİN AKMAN

Bibtex @research article { avrasyad543756, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {256 - 275}, doi = {10.33692/avrasyad.543756}, title = {AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {AKMAN, ELVETTİN} }
APA AKMAN, E . (2019). AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 256-275. DOI: 10.33692/avrasyad.543756
MLA AKMAN, E . "AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 256-275 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543756>
Chicago AKMAN, E . "AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 256-275
RIS TY - JOUR T1 - AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME AU - ELVETTİN AKMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543756 DO - 10.33692/avrasyad.543756 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 256 EP - 275 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543756 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543756 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME %A ELVETTİN AKMAN %T AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543756 %U 10.33692/avrasyad.543756
ISNAD AKMAN, ELVETTİN . "AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 256-275. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543756