Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 292 - 313 2019-03-24

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Çiğdem ALDAN KARADEMİR [1] , Sena GÖRGÜN [2]

13 22

Bu araştırma, bireyin, yaşam boyu öğrenme etkinliğini gerçekleştirirken kullandığı becerileri ele almaktadır. Bu süreçte, bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen ve problem çözebilen bireyler yetiştirmek, öğretim programlarında da ifade edilmektedir. Ancak sadece problem çözmek yeterli olmayabilir. Aynı zamanda problem çözmeye yönelik olarak yansıtıcı düşünmek te gereklidir. Shermis’e göre (1992) de yansıtıcı düşünme belirli bir problem algılandığı zaman ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de yansıtma en iyi şekilde problem çözme sürecinde gözlenebilir. Öğretim programlarında da ele alınan ve öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinliklerden biri, matematiksel yetkinliktir. Bu süreçte problem çözmenin yanı sıra matematiksel düşünme tarzını geliştirmek ve uygulamak ta hedeflenmektedir. Öğrenmeyi öğrenme olarak belirtilen diğer yetkinlik, bireyin öğrenme eylemini etkili zaman ve bilgi yönetimini de kapsayacak şekilde bireysel ya da grup olarak düzenlemesidir (MEB, 2018). Bu nedenle buradan hareketle problem çözme ve yansıtıcı düşünme sürecinde öz-düzenleme önemlidir. Bu araştırmada da, ortaokul öğrencilerinin sahip oldukları öz-düzenleme becerileri ile problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri çeşitli değişkenler açısından incelenmiş ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme ve öz-düzenleme becerileri arasında ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada tarama modelinde betimsel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında, Ege bölgesinde yer alan bir ilde, devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 289 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Kızılkaya ve AĢkar (2009) tarafından geliştirilen, “Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeği”, Arslan ve Gelişli (2015) tarafından geliştirilen “Algılanan ÖzDüzenleme Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ele alınan değişkenler açısından öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile öz-düzenleme becerileri incelenmiş, bulgular doğrultusunda öneriler getirilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile özdüzenleme becerileri arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir
Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düĢünme becerisi, özdüzenleme becerisi, ortaokul öğrencisi
  • .
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Çiğdem ALDAN KARADEMİR

Author: Sena GÖRGÜN

Bibtex @research article { avrasyad543759, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {292 - 313}, doi = {10.33692/avrasyad.543759}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ALDAN KARADEMİR, Çiğdem and GÖRGÜN, Sena} }
APA ALDAN KARADEMİR, Ç , GÖRGÜN, S . (2019). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 292-313. DOI: 10.33692/avrasyad.543759
MLA ALDAN KARADEMİR, Ç , GÖRGÜN, S . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 292-313 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543759>
Chicago ALDAN KARADEMİR, Ç , GÖRGÜN, S . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 292-313
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ AU - Çiğdem ALDAN KARADEMİR , Sena GÖRGÜN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543759 DO - 10.33692/avrasyad.543759 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 292 EP - 313 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543759 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543759 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ %A Çiğdem ALDAN KARADEMİR , Sena GÖRGÜN %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543759 %U 10.33692/avrasyad.543759
ISNAD ALDAN KARADEMİR, Çiğdem , GÖRGÜN, Sena . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 292-313. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543759