Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 375 - 398 2019-03-24

HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR

GÖKAY DURMUŞ [1]

7 23

Bu çalıĢmada Hakan Günday’ın 2011 yılında yayımlanan Az baĢlıklı eseri tahlil edilmektedir. Hakan Günday, eserleri yeraltı bağlamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda farklı görüĢler ileri sürülen bir yazardır. ÇalıĢmada bahsi geçen bu farklı görüĢlerden bahsedilmiĢtir. Fakat çalıĢma, Hakan Günday ve yeraltı kavramları arasındaki iliĢkiye arka plan resmi olması açısından, dünyada yeraltı edebiyatı kavramının doğuĢ zeminine yönelik tahlillerle baĢlamaktadır. Ardından söz konusu kavramın ülkemizdeki seyri, öncüler ve eserler dikkate alınarak izlenmiĢtir. Bu bölümde Hakan Günday ve Küçük Ġskender özel olarak ele alınmıĢtır. Varılan netice sonucu, yeraltı edebiyatı kavramının henüz sınır ve özellikleri tam anlamıyla çizilmiĢ bir kavram olmadığı ileri sürülmüĢtür. Bu nedenle de çalıĢmada Az’ın yeraltı edebiyatı kapsamına girip girmediği değil, Az’a yeraltından nelerin yansıdığı araĢtırılmıĢtır. Söz konusu yansımalar için, önce yeraltı türünün biçim, içerik ve dil açısından hangi farklı yaklaĢımlarla desteklendiği tahlil edilmiĢtir. Ardından Az’ın ana akımın dıĢında kalmasını sağlayan unsurları olarak; biçim, muhteva, dil gibi bileĢenleri üzerinde durulmuĢtur. Bu aĢamada eserin muhtevasını yeraltından besleyen; illegal oluĢumlar, cinsel sapkınlıklar, Ģiddet, uyuĢturucu gibi konu baĢlıkları ayrıca ele alınmıĢtır. Ana akım dıĢında kalmak, var olan düzene eleĢtiri getirmek anlamında olduğu için de çalıĢmada son olarak Az’ın eleĢtirel boyutunun ögeleri tahlil edilmiĢtir. Bu tahlil roman kahramanlarının öç alma duygusu beraberinde, arınabildiklerini ortaya koymuĢtur. Bu noktada ilginç olan, arınmanın Oğuz Atay ismi ile gerçekleĢmesidir. 
yeraltı edebiyatı, roman, Hakan Günday, Az
  • .
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: GÖKAY DURMUŞ

Bibtex @research article { avrasyad543815, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {375 - 398}, doi = {10.33692/avrasyad.543815}, title = {HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR}, key = {cite}, author = {DURMUŞ, GÖKAY} }
APA DURMUŞ, G . (2019). HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 375-398. DOI: 10.33692/avrasyad.543815
MLA DURMUŞ, G . "HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 375-398 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543815>
Chicago DURMUŞ, G . "HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 375-398
RIS TY - JOUR T1 - HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR AU - GÖKAY DURMUŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543815 DO - 10.33692/avrasyad.543815 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 375 EP - 398 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543815 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543815 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR %A GÖKAY DURMUŞ %T HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543815 %U 10.33692/avrasyad.543815
ISNAD DURMUŞ, GÖKAY . "HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 375-398. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543815