Year 2019, Volume 7, Issue 16, Pages 507 - 515 2019-03-24

RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ?

ARİF SARI [1]

5 15

Türkmenler hakkında malumat veren Selçuklu, Memlûk ve Osmanlı devri kaynaklarında onlar arasında kadim Oğuz boy adlarını koruyan birçok aşirete rastlanmaktadır. Bu kayıtlar, aşiret isimlerine istinâden Anadolu’daki Oğuz varlığının Üçok ve Bozok esasına göre tasnif edilmesi yönteminin benimsendiği araştırmaların da temel dayanağını oluşturmaktadır. Ramazanoğullarının Üçoklu, komşusu Dulkadirli Beyliğinin Bozoklu Türkmenler tarafından tesis edildiği iddiası ve neticede Oğuz boy ve aşiretlerinin birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış oldukları zannının ortaya çıkması da aynı yöntemin sonucudur. Oysaki, XVI. yüzyıla ait nüfus ve vergi kayıtlarının mukayeseli incelenmesi, Anadolu’daki Oğuz aşiretlerinin adlarından hareketle Üçoklu ve Bozoklu sınıflandırmasına tabi tutulamayacak derecede hemhâl olduklarını ispatlamaktadır. Esasen bu durum Türkmenlerin Anadolu’yu yurt tutmaya başladıklarında artık zayıflamış olan Üçoklu ve Bozoklu ayrımının onların Moğol baskısı ile Kuzey Suriye’de toplandıklarında birbirleri arasına karışmalarının sonucudur. Oğuz boylarının aldıkları bu yeni hâl Kuzey Suriye’den Çukurova ve Maraş taraflarına iki kol şeklinde yayıldıkları, burada Ramazanoğulları ve Dulkadirli Beyliklerini kurduklarında bu beyliklerin ahalisi arasına da aynıyla taşınmıştır. Bu itibarla Ramazanlı ulusu Oğuzların hem Bozok hem de Üçok koluna mensup aşiretlerinin müşterek kurdukları bir konfederasyondur. Dahası Ramazanlı ulusu içerisinde de görülen pek çok aşiret aynı zamanda Halep, Şam, Tarsus, Danişmendli, Bozulus, Dulkadirli ve Yeni İl Türkmenleri gibi büyük konargöçer teşekküller arasında da bulunmaktadır. Bu çalışma, Ramazanoğlu Beyliği’nin insan unsurunu oluşturan Türkmenlerin, Oğuz boy mensubiyetinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Beyliğin kurucu hanedanı olmasa bile ahalisinin yalnızca Üçoklu aşiretlerden oluşmadığı, Ramazanlı ulusunun diğer Türk beyliklerinin halkını ve konargöçer teşekkülleri de oluşturan Türkmen aşiretlerinden mürekkep olduğu iddiası ispata çalışılacaktır
Üçok, Bozok, Oğuz, Türkmen, Boy, Aşiret, Ramazanoğulları
  • .
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: ARİF SARI

Bibtex @research article { avrasyad543837, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {507 - 515}, doi = {10.33692/avrasyad.543837}, title = {RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ?}, key = {cite}, author = {SARI, ARİF} }
APA SARI, A . (2019). RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ?. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7 (16), 507-515. DOI: 10.33692/avrasyad.543837
MLA SARI, A . "RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ?". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 507-515 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/44101/543837>
Chicago SARI, A . "RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ?". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019): 507-515
RIS TY - JOUR T1 - RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ? AU - ARİF SARI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.543837 DO - 10.33692/avrasyad.543837 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 507 EP - 515 VL - 7 IS - 16 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.543837 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.543837 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ? %A ARİF SARI %T RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ? %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 16 %R doi: 10.33692/avrasyad.543837 %U 10.33692/avrasyad.543837
ISNAD SARI, ARİF . "RAMAZANOĞULLARI ÜÇOKLU MU İDİ?". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 16 (March 2019): 507-515. https://doi.org/10.33692/avrasyad.543837