Eurasian Journal of Health Sciences
Cover Image
ISSN 2651-3501 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Cankiri Karatekin University | http://dergipark.gov.tr/avrasyasbd

Eurasian Journal of Health Science (EurasianJHS) is an international peer-reviewed open access journal, published two times a year. Publication language is Turkish or English. Eurasian Journal of Health Sciences publishes review and original research abouth health sciences (Medicine, Dentistry, Veterinary Medicine, Pharmacy, Nutrition and Dietetics, Child Development, Physiotherapy, Nursing, Sports Science etc.).

Eurasian Journal of Health Sciences

ISSN 2651-3501 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Cankiri Karatekin University | http://dergipark.gov.tr/avrasyasbd
Cover Image

1.095

7.003

Eurasian Journal of Health Science (EurasianJHS) is an international peer-reviewed open access journal, published two times a year. Publication language is Turkish or English. Eurasian Journal of Health Sciences publishes review and original research abouth health sciences (Medicine, Dentistry, Veterinary Medicine, Pharmacy, Nutrition and Dietetics, Child Development, Physiotherapy, Nursing, Sports Science etc.).

Eurasian Journal of Health Sciences Last Issue
Volume 2 - Issue 1 - Jan 2019
 1. Mohair Quality Traits of Aleppo and Hair Goats
  Pages 1 - 5
  Evren ERDEM, Serkan ERAT, Fatma Tülin ÖZBAŞER
 2. Sağlık Çalışanlarının Beyaz Kod Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 6 - 9
  Yasin UZUNTARLA, Mustafa CANLAN, Fatma UZUNTARLA, Burak ŞAHİN
 3. Streptozotosin ile Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulan Ratlarda Plantago major’ün Ağız Florası Üzerine Olan Etkisi
  Pages 10 - 14
  Aynur AKÇAY, Tünay KONTAŞ AŞKAR, Şinasi AŞKAR
 4. Endoskopi Uygulanacak Hastalardaki Anksiyete Düzeyinin Sedasyon İsteği Üzerine Etkisi
  Pages 15 - 19
  Mehmet Selçuk ULUER, Mehmet SARGIN
 5. Umbilikal Kord Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar
  Pages 20 - 26
  Aylin ÇAKŞAK, Dilek YILDIZ, Berna EREN FİDANCI, Burcu ÇALIK
 6. Diabetes Mellitus ve Tiyoredoksin Etkileşimli Protein
  Pages 27 - 34
  Hale ERGİN EĞRİTAĞ, Gizem KORAMAZ
 7. Perioperatif Dönemde Görülen Anestezi İlişkili Problemlerde Genel Yaklaşımlar
  Pages 35 - 47
  İskender KARA