Aydın Gastronomy
Kapak Resmi
ISSN 2528-9411 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://aydingastronomy.aydin.edu.tr/

Makalelerin AYDIN Gastronomy’de yayımlanabilmesi için daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir.

Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ancak tam metni basılmamış bildirilerden üretilmiş makaleler, bu durum dipnotta açıkça belirtilmek koşuluyla kabul edilebilir.

Eserlerin dergide basılabilmesi için herhangi bir ücret talep edilmez.
Çalışmaların bilimsel ve etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makalelerin Değerlendirilmesi ve Yayın Süreci

AYDIN Gastronomy’de yayınlanması talep edilen makaleler e-posta ile editöre ulaştırılmalıdır. Başvuru sırasında; makale ile ilgili yazışmaların yapılacağı sorumlu yazarın posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir. 

Dergiye sunulan tüm makaleler öncelikle ön değerlendirmeye alınır. Teknik inceleme aşamasında; dergi yazım kurallarına ve derginin yayın kapsamına uygunluğu kontrol edilir; makalenin benzerlik düzeyine bakılır. Eksik ve kuralına uygun olarak hazırlanmamış eserler, yayın kurulu tarafından gerekçesiyle birlikte yazarlarına iade edilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen makaleler konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlara göre makalenin kabulüne veya reddine karar verilir. Hakem görüşleri doğrultusunda yazarlardan düzeltme talep edilebilir. Yazarların düzeltilmiş makalelerini ya da konu ile ilgili açıklamalarını en geç 1 ay içerisinde dergi yayın kuruluna ulaştırmaları beklenir. Yayına kabul edilen makaleler için sorumlu yazara hangi sayıda yayınlacağına dair bir yazı verilir.

Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı İstanbul Aydın Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. Yazarlar başvuru sırasında yayın için “telif hakkı devir formu” nu eksiksiz olarak doldurmalı ve ıslak imzalı olarak dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Islak imzalı formlar postadan dergi editörüne ulaşana kadar geçici ve sınırlı bir süre için tarayıcıdan geçirilerek PDF olarak editöre e-postayla gönderilebilir

Aydın Gastronomy

ISSN 2528-9411 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://aydingastronomy.aydin.edu.tr/
Kapak Resmi

2.807

11.287

Makalelerin AYDIN Gastronomy’de yayımlanabilmesi için daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir.

Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ancak tam metni basılmamış bildirilerden üretilmiş makaleler, bu durum dipnotta açıkça belirtilmek koşuluyla kabul edilebilir.

Eserlerin dergide basılabilmesi için herhangi bir ücret talep edilmez.
Çalışmaların bilimsel ve etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makalelerin Değerlendirilmesi ve Yayın Süreci

AYDIN Gastronomy’de yayınlanması talep edilen makaleler e-posta ile editöre ulaştırılmalıdır. Başvuru sırasında; makale ile ilgili yazışmaların yapılacağı sorumlu yazarın posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir. 

Dergiye sunulan tüm makaleler öncelikle ön değerlendirmeye alınır. Teknik inceleme aşamasında; dergi yazım kurallarına ve derginin yayın kapsamına uygunluğu kontrol edilir; makalenin benzerlik düzeyine bakılır. Eksik ve kuralına uygun olarak hazırlanmamış eserler, yayın kurulu tarafından gerekçesiyle birlikte yazarlarına iade edilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen makaleler konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlara göre makalenin kabulüne veya reddine karar verilir. Hakem görüşleri doğrultusunda yazarlardan düzeltme talep edilebilir. Yazarların düzeltilmiş makalelerini ya da konu ile ilgili açıklamalarını en geç 1 ay içerisinde dergi yayın kuruluna ulaştırmaları beklenir. Yayına kabul edilen makaleler için sorumlu yazara hangi sayıda yayınlacağına dair bir yazı verilir.

Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı İstanbul Aydın Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. Yazarlar başvuru sırasında yayın için “telif hakkı devir formu” nu eksiksiz olarak doldurmalı ve ıslak imzalı olarak dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Islak imzalı formlar postadan dergi editörüne ulaşana kadar geçici ve sınırlı bir süre için tarayıcıdan geçirilerek PDF olarak editöre e-postayla gönderilebilir

Yıl 2018 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. Bir Biyo-Tatlandırıcı Olarak Steavia
  Sayfalar 1 - 8
  EKİN DİNÇEL, AYLA ÜNVER ALÇAY, MERYEM BADAYMAN
 2. Havyar
  Sayfalar 21 - 34
  Özkan Özden, NURAY ERKAN, CANDAN VARLIK
 3. Peynirlerde Biyojen Aminler
  Sayfalar 35 - 44
  SEÇİL BÜYÜK, BURCU MARANGOZ
 4. Ardıç Meyve ve Yağının Kullanım Alanları
  Sayfalar 45 - 60
  AYLA ÜNVER ALÇAY, CANSU AKGÜL, MERYEM BADAYMAN, EKİN DİNÇEL
 5. Potential Seafood Safety Hazard: Vibro vulnificus
  Sayfalar 61 - 72
  ATHEER Jasim MOHAMMED, KAMİL BOSTAN
 6. Changes in the Gastronomic Characteristics Plain Tukish Delight (Lokum) During Production
  Sayfalar 9 - 20
  ALİ BATU