AYNA Klinik Psikoloji Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-4376 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Orta Doğu Teknik Üniversitesi | http://www.aynadergi.psy.metu.edu.tr/

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, araştırmacı ve uygulamacılara Klinik Psikolojinin teorik ve uygulamalı alanları hakkında kapsamlı bilgiler sunan süreli bir yayındır. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'nin temel misyonu, ülkemizdeki psikoloji temelli literatürü zenginleştirmek, doğrudan veya disiplinlerarası bir bakış açısıyla Klinik Psikoloji konularına yönelik bilgi düzeyini ilerletmek ve büyütmektir. Bu yolculukta geniş bir perspektiften bakarak, ülkemizde yürütülen Klinik Psikoloji uygulama ve değerlendirmelerine destek sağlayacak çalışmaların kalitesini ve paylaşımını arttırmayı hedeflemektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'ne, psikoloji alan yazınını barındıran ve klinik çalışma ve uygulamalara dair tartışma ve/veya öneriler sunan, klinik psikoloji başta olmak üzere, psikolojinin diğer alt alanlarından ve sosyal bilimlerden gelen özgün yazılar kabul edilmektedir. Bu yazılara ilişkin herhangi bir yöntem ve metodoloji kısıtlaması bulunmamakta, nitel ve nicel yöntemlerle yürütülmüş çalışmalara yer verilmektedir. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'nde kuramsal derleme (tercihen vaka çalışması ile desteklenmiş), araştırma makalesi (niceliksel veya niteliksel araştırma yöntemleri ile yürütülmüş), eser incelemesi (film, kitap, müzik, tiyatro vb.) ve vaka sunumu türlerinde çalışmalara yer verilmektedir. 

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, çift-kör hakemli bir dergidir ve yılda 3 sayı (şubat, haziran, ekim) olarak yayınlanmaktadır. Kimi zaman derginin çalışma amaçlarına ve içeriğine uygun olarak özel sayıya da yer verilir. 

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

ISSN 2148-4376 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Orta Doğu Teknik Üniversitesi | http://www.aynadergi.psy.metu.edu.tr/
Kapak Resmi

873

996

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, araştırmacı ve uygulamacılara Klinik Psikolojinin teorik ve uygulamalı alanları hakkında kapsamlı bilgiler sunan süreli bir yayındır. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'nin temel misyonu, ülkemizdeki psikoloji temelli literatürü zenginleştirmek, doğrudan veya disiplinlerarası bir bakış açısıyla Klinik Psikoloji konularına yönelik bilgi düzeyini ilerletmek ve büyütmektir. Bu yolculukta geniş bir perspektiften bakarak, ülkemizde yürütülen Klinik Psikoloji uygulama ve değerlendirmelerine destek sağlayacak çalışmaların kalitesini ve paylaşımını arttırmayı hedeflemektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'ne, psikoloji alan yazınını barındıran ve klinik çalışma ve uygulamalara dair tartışma ve/veya öneriler sunan, klinik psikoloji başta olmak üzere, psikolojinin diğer alt alanlarından ve sosyal bilimlerden gelen özgün yazılar kabul edilmektedir. Bu yazılara ilişkin herhangi bir yöntem ve metodoloji kısıtlaması bulunmamakta, nitel ve nicel yöntemlerle yürütülmüş çalışmalara yer verilmektedir. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'nde kuramsal derleme (tercihen vaka çalışması ile desteklenmiş), araştırma makalesi (niceliksel veya niteliksel araştırma yöntemleri ile yürütülmüş), eser incelemesi (film, kitap, müzik, tiyatro vb.) ve vaka sunumu türlerinde çalışmalara yer verilmektedir. 

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, çift-kör hakemli bir dergidir ve yılda 3 sayı (şubat, haziran, ekim) olarak yayınlanmaktadır. Kimi zaman derginin çalışma amaçlarına ve içeriğine uygun olarak özel sayıya da yer verilir. 

Cilt 5 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Klinik Bir Olgu Olarak Yalnızlık: Yalnızlık ve Psikolojik Bozukluklar
  Sayfalar 1 - 24
  Hanife Kahraman
 2. Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme
  Sayfalar 25 - 42
  Müjde Koca-Atabey, Bahar Öz
 3. Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu: Bir Vaka Çalışması
  Sayfalar 43 - 58
  Yasemin Bozdağ, Özden Yalçınkaya-Alkar
 4. Ters Yüz Filmi Kapsamında Duyguların ve Beynin İşleyişinin İncelenmesi
  Sayfalar 59 - 71
  Gaye Zeynep Çenesiz
 5. Mahler’in Ayrışma-Bireyleşme Kuramına Göre Küçük Kara Balık Kitabı’nın İncelenmesi
  Sayfalar 72 - 93
  Zeynep Işıl Demircioğlu, Koray Demir, Emine Ezgi Fuçular, Orhun Sülüngür, Selin Yalçın, Merve Topcu
Makale Gönder
Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) Lisansı

88x31.png

Lisans hakkındaki bilgiye http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ adresinden ulaşabilirsiniz.