Akademik Ziraat Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-6403 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://azd.odu.edu.tr/

Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan süreli, uluslararası ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Yazışma Adresi:

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200-Ordu, Türkiye

Tel: +90 452 234 50 10    Fax: +90 452 234 66 32

e-posta: akademikziraat@gmail.com

Akademik Ziraat Dergisi

ISSN 2147-6403 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://azd.odu.edu.tr/
Kapak Resmi

18.180

57.592

Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan süreli, uluslararası ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Yazışma Adresi:

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200-Ordu, Türkiye

Tel: +90 452 234 50 10    Fax: +90 452 234 66 32

e-posta: akademikziraat@gmail.com

Cilt: 7 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Tuz stresi koşullarında yetiştirilen soğanda çay atığı kompostu uygulamalarının etkileri
  Sayfalar 1 - 8
  Ercan EKBİÇ, Ayşe KESKİN
 2. Malatya yöresi mahalli güzlük armut genotiplerinin seleksiyonu
  Sayfalar 9 - 16
  Yusuf BAYINDIR, Erdoğan ÇÖÇEN, Tahir MACİT, Nedim GÜLTEKİN, Ebru TOPRAK ÖZCAN, Ahmet ASLAN, Rafet ASLANTAŞ
 3. Geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde organik herbisitlerin kullanımı
  Sayfalar 17 - 20
  Onur KOLÖREN, W. Thomas LANINI
 4. Isolation and characterization of Bacillus megaterium isolates from dead pentatomids and their insecticidal activity to Palomena prasina nymphs
  Sayfalar 21 - 28
  Hasan Murat AKSOY, Celal TUNCER, İslam SARUHAN, İsmail ERPER, Murat ÖZTÜRK, İzzet AKCA
 5. Efficacy of hazelnut (Corylus avellana L.) dried husk extract and dried husk compost against root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) on tomato
  Sayfalar 29 - 34
  Serkan ÇELİK, Faruk AKYAZI, Anıl Fırat FELEK
 6. Çinko uygulamasının çeltik (Oryza sativa L.) çeşitlerinde bazı kalite özellikleri üzerine etkisi
  Sayfalar 35 - 40
  Nuri YILMAZ, M. Cihan SONKAYA
 7. Ön bitki Macar fiği + tahıl karışımlarının silajlık mısır bitkisine etkisi
  Sayfalar 41 - 48
  Erdem GÜLÜMSER, Zeki ACAR
 8. Tuzluluk (NaCl) stresinin mürdümükde (Lathyrus sativus L.) çimlenme ve erken fide gelişme özelliklerine etkisi
  Sayfalar 49 - 54
  Mehmet ARSLAN, Bilal AYDINOĞLU
 9. Some agricultural characteristics of soils in eastern-northeastern slopes of a volcanic cone: Şebinkarahisar Dikmen Hill (Giresun, Turkey) example
  Sayfalar 55 - 66
  Hafize NALBANT, Bahadır ATMACA
 10. Kuluçkalık yumurtaların değişik oranlarda propolis ile dezenfekte edilmesinin kuluçka sonuçları ve toplam bakteri sayısı üzerine etkisi
  Sayfalar 67 - 74
  İsmail TÜRKER, Tolga İBAS, Ömer ERTÜRK
 11. Kabin kurutucuda kurutulan kuşburnu (Rosa canina L.) meyvesinin kuruma performansı, efektif difüzyon ve aktivasyon enerjisi değerlerinin belirlenmesi
  Sayfalar 75 - 82
  Gazanfer ERGÜNEŞ, Muhammed TAŞOVA
 12. The disability standards and unimpeded design at Nevşehir Haci Bektas Veli Unıversity Campus
  Sayfalar 83 - 92
  Esra ÖZHANCI, Meliha AKLIBAŞINDA, Aslıhan TIRNAKÇI
 13. Kırsal turizm planlamasında farklı peyzaj tiplerinin görsel kalite yönünden değerlendirilmesi
  Sayfalar 93 - 100
  Meliha AKLIBAŞINDA, Yahya BULUT
 14. Buca Hasanağa Bahçesi’nin kullanım sürecinde mekânsal analizi
  Sayfalar 101 - 110
  Çiğdem KILIÇASLAN, Emine MALKOÇ TRUE
 15. Ulugöl’de (Ulugöl Tabiat Parkı, Ordu) hidrofitlerin artışı üzerine bir ön inceleme
  Sayfalar 111 - 120
  Beyhan TAŞ, Hazal ŞAHİN, Tarık YARILGAÇ