Editör Kurulu

SAHİBİ
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

EDİTOR
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

EDİTÖR YARDIMCILARI
Dr. Abdrasul ISAKOV
Dr. Emre OZAN
Firas ELIAS

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Kadir Ertaç ÇELİK

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Sami BURGAZ
Ayşenur KIRILMAZ
İbrahim NASSIR
Olimjon SOBIR
Cenk TAMER
Feyza YAŞA

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Muthana AL-MAHDAWI • Bağdat Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR • Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı DURAN • İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı Mustafa ERAVCI • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN • Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ • Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KARATAY • Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Güray Kırpık • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan ONAT • Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Şamil ÖÇAL • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Hale ŞIVGIN • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Refik TURAN • Türk Tarih Kurumu Başkanı - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

DANIŞMA KURULU
Doç. Dr. Ban Ganım AHMED • Musul Üniversitesi
Dr. Aidarbek AMIRBEK • Ahmet Yesevi Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. A. Fahimi AYDIN • İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Kuralai BAIZAKOVA • Kazakistan Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Yelda DEMİRAĞ • Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN • Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Edward FOSTER • Stevens Teknoloji Enstitüsü
Dr. Serpil GÜDÜL • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer GÜL • Adıyaman Üniversitesi
Prof. Dr. Sarmad Zeki HAMED • Al Nahrain Üniversitesi 
Doç. Dr. Imad Khaleel IBRAHIM • Musul Üniversitesi
Prof. Dr. Celaleddin Sencer İMER • Ufuk Üniversitesi
Dr. Nuri KORKMAZ • Bursa Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan KÖNİ • İstanbul Kültür Üniversitesi
Doç. Dr. Abdugani MAMADAZIMOV • Tacikistan Ulusal Siyaset Bilimciler Birliği
Prof. Dr. Nabizhan MUKHAMMEDKHAN • Kazakistan Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Farhat TOLIPOV • Özbekistan Bilim Kervanı Enstitüsü Başkanı
Doç. Dr. Meşkure YILMAZ • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi