Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-8963 | e-ISSN 1308-8971 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi

12.158

22.637

 “Derginin hedef kitlesi eğitim bilimleri alanında çalışma yapan eğitimciler, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet veren kişi ve kuruluşlardır.”

Gizlilik

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED) makale önerilerinin hakemlere atanması ve makale değerlendirme sürecinde gizlilik temel alınır. Makalelerin atanacağı hakemler sadece editör ve alan editörleri tarafından belirlenir ve bilinir. Makale değerlendirme sürecinde ise hakemlere yazar bilgisi verilmez.

Değerlendirme Süreci

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED) yüklenen çalışmalar en geç 2 hafta içerisinde alan editörüne atanır ve alan editörü ilgili hakemlere makale önerisini yönlendirir. Makaleler yayınlanmadan önce Editörler ve Alan Editörlerinin ön değerlendirmesinden geçer.

Ön değerlendirme;

1.      Makaleler yüklenirken yazar/lardan intihal raporu istenir. Bu raporun benzerlik oranı editör tarafından incelenerek uygunluğu onaylanır.

2.      Makale önerisinin dergi yazım klavuzuna göre düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.

3.      Makale önerisinin derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu değerlendirilir.

4.      Makale önerisinde atıf ve kaynakçaların APA’ya uygunluğu değerlendirilir.

5.      Türkçe makalelerde uzun İngilizce özet istenir.

Değerlendirme:

 

-Ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre Editörler veya Alan Editörleri tarafından belirlenecek alanında uzman 2 hakeme iletilir. 

-Hakemler kendilerine çalışma gönderildikten sonra en geç 2 hafta içerisinde değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa, çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir.

-Hakemler çalışmaları hakemler için daha önceden standardize edilmiş Hakem Değerlendirme Formunu kullanarak değerlendirirler. Bunun yanında hakemler eğer gerekli görürlerse, tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna iletebilirler.

-Çalışmalara ilişkin hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir

·       Yayın Kabul edilebilir

·       Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir

·       Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim

·       Yayınlanamaz (Red)