Bağımlılık Dergisi

ISSN 1302-5570 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı İmpuls Yayıncılık Hizmetleri - Yasin Genç&Avni Genç Ortaklığı | http://dergipark.gov.tr/bagimli
Kapak Resmi

1.224

1.262

Bağımlılık dergisi; psikiyatri, nörobiyoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, felsefe, sosyal hizmetler ve adli tıp alanlarında disiplinlerarası bilimsel bir yayındır. İçeriğinde deneysel çalışmalar,  klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler, yeni yayınların tanıtımı, toplantı ve kongre duyuruları, editöre mektup türünden yazılara yer verilir. Bağımlılık dergisi dört ayda bir yayımlanır. 

Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Yalnızlık Arasındaki İlişki
  Sayfalar 103 - 111
  Gül Dikeç, Tuğçe Yalnız, Berna Bektaş, Atakan Turhan, Sümeyye Çevik
 2. Sigarayı Bırakan Kişilerde Bırakma Sebepleri
  Sayfalar 112 - 121
  Egemen Kayacık, Özlem Aydın Berktaş, Lale Duysak, Yasin Bayır
 3. Psikiyatri Kliniğinde Çalışan X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Alkol-Madde Bağımlılığı ve Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Tutumları
  Sayfalar 122 - 134
  Ayşe Büyükbayram, Leyla Baysan Arabacı, İlkay Arabacıoğlu, Canan Ayyıldız, Kazım Acar
 4. Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımı, Suça Yönelme, Ruhsal Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı
  Sayfalar 135 - 144
  Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş, Gül Dikeç
 5. Alkol Bağımlılarında İçselleştirilmiş Damgalama, Suçluluk ve Utanç Duyguları
  Sayfalar 145 - 151
  Olcay Çam, Dilek Ayakdaş Dağlı