Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1307-6086 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1307-6086 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |
Kapak Resmi

70.956

64.907
Cilt 11 Sayi 2 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 18
  Fatih ÇELİKEL, Memet KARAKUŞ
 2. Ortaokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yarışması Problemi Üzerinde Bilişsel Modelleme Yeterlikleri
  Sayfalar 19 - 51
  Neslihan ŞAHİN, Ali ERASLAN
 3. Lise Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik Çizme Becerileri
  Sayfalar 52 - 81
  Kemal ÖZGEN, Neval AYGÜN, Hatice HANAZAY
 4. İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 82 - 108
  Hüseyin ŞİMŞEK, Nihan ŞAHİNKAYA, Cahit AYTEKİN
 5. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerinin Sosyo-akademik Geçmişleri Hakkındaki Bilgisi
  Sayfalar 109 - 135
  Özlem ALBAYRAKOĞLU, Selda YILDIRIM
 6. Geometri Konularının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 136 - 155
  Aziz İLHAN, Recep ASLANER
 7. Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması
  Sayfalar 156 - 171
  Burcu Nur BAŞTÜRK ŞAHİN, Gökhan ŞAHİN, Menekşe Seden TAPAN BROUTIN
 8. 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 172 - 196
  Mecit ASLAN, İbrahim ÇIKAR
 9. Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Biyoloji ve Fizik Derslerindeki Kaynak Yönetimi Stratejilerin İncelenmesi
  Sayfalar 197 - 211
  Muhammet Mustafa ALPASLAN
 10. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Evrim Teorisi Hakkındaki Kavram Yanılgıları
  Sayfalar 212 - 242
  Bülent KESKİN, Esra ÖZAY KÖSE
 11. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları: Benim Okulum
  Sayfalar 243 - 262
  Gonca HARMAN
 12. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları
  Sayfalar 263 - 288
  İsa Deveci
 13. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Elektrik Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları
  Sayfalar 289 - 306
  Salih UZUN, Günay PALİÇ ŞADOĞLU
 14. 8. Sınıf Öğrencilerinin Isı-sıcaklık Ünitesindeki Çizgi Grafiği ile İlgili Zorlukları Üzerine Disiplinlerarası Bir Çalışma
  Sayfalar 307 - 332
  Betül TEKEREK, Ümran Betül CEBESOY
 15. Fen Eğitiminde Yeni Yönelimler: Araştırmaya Dayalı Öğrenme Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi
  Sayfalar 333 - 364
  Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, Kübranur SARI
 16. Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar İle İlgili Algıları
  Sayfalar 365 - 382
  Süleyman AKÇAY
 17. Asitler Ve Bazlar Konusunun Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin Etkisi
  Sayfalar 383 - 408
  Oylum ÇAVDAR, Seda OKUMUŞ, Mustafa ALYAR, Kemal DOYMUŞ
 18. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel Anlama Şekilleri ve Düşünme Yollarına EGS Tabanlı Öğretim Yönergesinin Etkisi
  Sayfalar 409 - 431
  Münevver SUBAŞI, Esra ÖZAY KÖSE
 19. “Kuvvet ve Enerji” Ünitesine Yönelik Üç Aşamalı Kavramsal Anlama Testi Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 432 - 463
  Barış ÖZDEN, Nilgün YENİCE
 20. Öğretmen Eğitiminde Bilimin Doğası: Bütünsel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 464 - 501
  Ebru KAYA, Sibel ERDURAN, Selin AKGÜN, Büşra AKSÖZ
 21. Scratch Yazılımının Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 502 - 517
  Eyup YÜNKÜL, Gürhan DURAK, Serkan ÇANKAYA, Zeynel Abidin MISIRLI
 22. Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016)
  Sayfalar 518 - 544
  Melike YAKUT ÇAYIR, Mustafa Tuncay SARITAŞ
 23. İlkokul Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 545 - 563
  Mehmet Akif ERDENER, Özlem GÜL