Editor Kurulu

Dergi Sahibi
Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR 
(Balıkesir Üniversitesi Rektörü) 

Editör 
Dr. Hülya GÜR (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 

Editör Yardımcıları
Dr. María Teresa Guerra Ramos (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Monterrey, MEXICO) 
Dr. Digna Couso (University Autonomous of Barcelona, SPAIN) 
  

Yayın Kurulu 
Dr. Ahmet İlhan ŞEN (Hacettepe Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Bilal GÜNEŞ (Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Bülent PEKDAĞ (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Canan NAKİBOĞLU (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Filiz KABAPINAR (Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Hülya GÜR (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Mehmet AYDENİZ (The University of Tennessee, USA) 
Dr. Mesut SAÇKES (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Olga S. Jarrett (Georgia State University, USA) 
Dr. Sabri KOCAKÜLAH (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Sami ÖZGÜR (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Sibel ERDURAN (University of Bristol, UK) 
Dr. Sibel TELLİ (University of Koblenz-Landau, GERMANY) 
Dr. Sibel UYSAL (Florida State University, USA) 
Dr. Sinan OLKUN (Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE)

Ön İnceleme ve Teknik Ekip 
Dr. Handan ÜREK 
Dr. Nazlı Rüya TAŞKIN
Fahrettin FİLİZ 
Ahmet Hamdi Avşar
Fahrettin Aşıcı

İngilizce Metin Kontrol 
Filiz Uğur Gündoğan