Amaç


Kapsam

BSBD, sağlık bilimleri alanına katkıda bulunacak tüm yayınlara açıktır. Farklı kategorilerde yayınlar kabul edilmektedir. Araştırma makaleleri ve diğer kategorilerdeki yayınlarda aranan özellikler aşağıdaki kılavuzlarda ilgili başlıklarda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.