Editörler ve Kurullar

EDİTÖRLER


Prof. Dr. İzzet KARAHAN

Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

 

Doç. Dr. Ersoy BAYDAR

Balıkesir Üniversitesi, Türkiye


Dr. Öğr. Üyesi Celalettin ÇEVİK

Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

 


YAYIN KURULU

 

Prof.Dr. Şükrü Hakan ATALGIN

e-posta:  sukruhakan@balikesir.edu.tr

Çalışma alanı: Veteriner anatomi

Kurum: Balıkesir Üniversitesi


Prof. Dr. Cengiz CEYLAN

e-posta:  cceylan@balikesir.edu.tr

Çalışma alanı: Veteriner cerrahi

Kurum: Balıkesir Üniversitesi

 

Prof. Dr. Mehmet Şükrü GÜLAY

e-posta: msgulay@mehmetakif.edu.tr

Çalışma alanı: Veteriner fizyoloji

Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KORKUT

e-posta: ogkorkut@hotmail.com

Çalışma alanı: Tıbbi farmakoloji

Kurum: Balıkesir Üniversitesi     


Prof. Dr. Tunay KARLIDERE

e-posta: karlidere@balikesir.edu.tr

Çalışma alanı: Psikiyatri

Kurum: Balıkesir Üniversitesi


Prof. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU

e-posta: nurcanoz@uludag.edu.tr

Çalışma alanı: Hemşirelik bilimleri

Kurum: Uludağ Üniversitesi


Prof. Dr. Gül Ece SOYUTEMİZ

e-posta: soyutemiz@uludag.edu.tr

Çalışma alanı: Besin hijyeni ve teknolojisi

Kurum: Uludağ Üniversitesi


Prof. Dr. M. Tevfik YAVUZ

e-posta: mehmettevfik.yavuz@sbu.edu.tr

Çalışma alanı: Tıbbi mikrobiyoloji

Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

Prof. Dr. Özlem YAVUZ

e-posta: ozlem.yavuz@sbu.edu.tr

Çalışma alanı: Tıbbi biyokimya

Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi


Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

e-posta:  zgoktas@balikesir.edu.tr

Çalışma alanı: Spor bilimleri

Kurum: Balıkesir Üniversitesi

 

Doç. Dr. Sibel ERGÜN

e-posta: sibel.ergun@balikesir.edu.tr

Çalışma alanı: Hemşirelik bilimleri

Kurum: Balıkesir Üniversitesi   


Dr. Öğr. Üyesi Ömür KARACA SAYGILI

e-posta: omurkaraca@balikesir.edu.tr.

Çalışma alanı: Tıbbi anatomi

Kurum: Balıkesir Üniversitesi