Journal of Bartin Faculty of Forestry
Kapak Resmi
ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/barofd

BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year

(April, August, and December) as both hardcover and online until 2017 from 1997 and

only publish as online after 2017. Original researches, brief original research and invited

review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The

Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review

process is completed in 30 days. According to the reviewers’ comments, the submitted

manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the

understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under

consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides

immediate open access to its content on the principle that making research freely

available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal

don’t required to charge any article submission or processing charges.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofdManuscript Submission GuideTypes of Articles


Original Research Papers

Invited Review Papers (the BAROFD don't accept to the review papers, only invited review

papers can be accepted)Open Access


Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any

form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting

any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles,

crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose,

without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access

to the internet itself.Contacts with BAROFD


Editorial Office: Assoc. Prof. Deniz Aydemir,                              E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

                           Asistant Researcher Eser Sozen,                        E-mail: esozen@bartin.edu.tr

                           Asistant Researcher Sinan Kaptan                     E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

                           Asistant Researcher Pelin Keçecioğlu Dağlı     E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr


Helpdesk: Editorial Staffs,                                                            E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark, please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Journal of Bartin Faculty of Forestry

ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/barofd
Kapak Resmi

82.193

221.596

BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year

(April, August, and December) as both hardcover and online until 2017 from 1997 and

only publish as online after 2017. Original researches, brief original research and invited

review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The

Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review

process is completed in 30 days. According to the reviewers’ comments, the submitted

manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the

understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under

consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides

immediate open access to its content on the principle that making research freely

available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal

don’t required to charge any article submission or processing charges.


Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofdManuscript Submission GuideTypes of Articles


Original Research Papers

Invited Review Papers (the BAROFD don't accept to the review papers, only invited review

papers can be accepted)Open Access


Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any

form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting

any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles,

crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose,

without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access

to the internet itself.Contacts with BAROFD


Editorial Office: Assoc. Prof. Deniz Aydemir,                              E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

                           Asistant Researcher Eser Sozen,                        E-mail: esozen@bartin.edu.tr

                           Asistant Researcher Sinan Kaptan                     E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

                           Asistant Researcher Pelin Keçecioğlu Dağlı     E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr


Helpdesk: Editorial Staffs,                                                            E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark, please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Yıl: 2018, Cilt: 20, Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Üniversite Çalışanlarının Ekoturizm Algısı
  Sayfalar 152 - 162
  Bekir GÜNDÜZ, Yasin DÖNMEZ
 2. MYO Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi: Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Yerleşkesi Örneği
  Sayfalar 163 - 175
  Bülent Cengiz, DENİZ KARAELMAS, Atakan Süha KARAYILMAZLAR, Kemal Emre GÜLER
 3. Bartın İlinde Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri
  Sayfalar 176 - 183
  Rıfat KURT, Ahmet CAN, Hüseyin SİVRİKAYA
 4. Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.) Odununun Bazı Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 184 - 193
  Gürcan GÜLER, Samim YAŞAR
 5. Göknar Odunun Yüzey Kalitesi Üzerine Yaşlandırma Süresi, Zımparalama ve Kesit Yönü Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 194 - 204
  Ferhat ÖZDEMİR, Doğu RAMAZANOĞLU, Ahmet TUTUŞ
 6. Chemical and Morphological Properties of Apricot Wood (Prunus armeniaca L.) and Fruit Endocarp
  Sayfalar 205 - 209
  Saadettin Murat ONAT, Ayhan GENÇER, Ufuk ÖZGÜL, Gökhan GÜNDÜZ, Barbaros YAMAN, Hikmet YAZICI
 7. Effect of Drying Methods on the Composition Volatile of Compounds of Thyme (Thymus sipyleus Boiss. var. sipyleus)
  Sayfalar 210 - 215
  Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ, Kerem ÖZCAN
 8. Yabani Hindiba (Cichorium intybus L.) Saplarından Üretilen Yongalevhaların Fiziksel, Mekanik ve Yüzey Pürüzlülük Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 216 - 222
  Gürcan GÜLER, Abdullah BERAM
 9. Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenme Algoritmaları Kullanarak Nanokompozitlerde Deformasyonun Tahmin Edilmesi
  Sayfalar 223 - 231
  Eser SÖZEN, Timuçin Bardak, Deniz AYDEMİR, Selahattin BARDAK
 10. Tüketicilerin Mobilya Stillerine İlişkin Tercihleri ve Seçiminde Etkili Olan Faktörler
  Sayfalar 232 - 238
  Abdi ATILGAN, Hatice ULUSOY, Necmi KAHRAMAN, Hüseyin PEKER
 11. TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNİN KÜMELENME ANALİZİ
  Sayfalar 239 - 251
  Gülay ŞENER UZCAN, Selman KARAYILMAZLAR
 12. İmalat Sanayisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma: Mobilya İşletmeleri Örneği
  Sayfalar 252 - 265
  Şekip Şadiye Yaşar, Osman KOMUT
 13. Determination of the Seasonal Effect on the Auction Prices of Timbers and Prediction of Future Prices
  Sayfalar 266 - 277
  Gökhan ŞEN, Ersin GÜNGÖR
 14. Giresun-Kulakkaya ve Kemerköprü Orman İşletme Şefliklerinde İş Yükü Analizi
  Sayfalar 278 - 286
  İsmet DAŞDEMİR, Gökhan ÇAKMAK
 15. Orman Alanlarının Ormancılık Dışı Kullanımlara Tahsisinde Yasal Düzenlemelere ve Verilen İzinlere İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 287 - 295
  Hakan OLGUN, Ahmet TOLUNAY
 16. Erschoviella musculana Erschoff 1874, Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Tür ve Yeni Bir Ceviz Zararlısı
  Sayfalar 296 - 302
  Yafes YILDIZ, İbrahim YILDIRIM, Cengiz BOSTANCI, Onur AYDOĞAN
 17. Organik Ürünlerin Ekoturizme katkılarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği
  Sayfalar 303 - 310
  Sevinç BAŞAY
 18. Balamba Tabiat Parkı (Bartın) Florası
  Sayfalar 311 - 339
  Zafer KAYA, Cevdet GÜMÜŞ
 19. Farklı Dikim Zamanlarının Ankara Koşullarında Açıkta Yetiştirilen Glayöl (Gladiolus grandiflorus L.) Çeşitlerinin Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 340 - 351
  Ceren YALÇINTAŞ, Ş. Şebnem ELLİALTIOĞLU, Cevdet GÜMÜŞ
 20. Bartın İli Kutlubey Demirci Köyü Merasının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 352 - 359
  Şahin PALTA, Ayşe GENÇ LERMİ
 21. Orman Biyoatığı Kullanılarak Dispers Boya İçeren Tekstil Atık Sularından Renk Gideriminin İncelenmesi
  Sayfalar 360 - 365
  Handan UCUN ÖZEL
 22. Batı Karadeniz Ekolojisinde Farklı Tritikale (xTriticosecale Wittmack) Çeşitlerinin Tohum Verimi Üzerine Araştırma
  Sayfalar 366 - 372
  Ayşe GENÇ LERMİ, Şahin PALTA
 23. Türkiye Ormanlarındaki Rehabilitasyon Çalışmalarının Orman Varlığı ve Karbon Birikimine Katkısına İlişkin Bir Öngörü
  Sayfalar 373 - 381
  Ahmet DUYAR
 24. Formaldehyde Emission Problems and Solution Recommendations on Wood-Based Boards
  Sayfalar 382 - 387
  Abdullah İSTEK, İsmail ÖZLÜSOYLU, Saadettin Murat Murat ONAT, Şeyma ÖZLÜSOYLU