Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 1 - 13 2018-04-16

The Effects of Wireless Internet Connection as a New Design Element on the Park Design: Sample of İzmir Passport Internet Park
Yeni Bir Tasarım Unsuru Olan Kablosuz İnternet Bağlantısının Park Tasarımına Etkileri: İzmir Pasaport İnternet Parkı Örneği

Osman Zeybek [1]

118 250

Innovations that imposed the fastest on people's lives following the development of technology at an unpredictable speed are more likely to take place in the field of communication. Just 20 years ago when few people had mobile phones, today's even young children have smartphones or tablets. These devices greatly meet people's communication and entertainment needs through wireless internet. Wireless internet connection has sprawled over the city from indoors to outdoors, from privacy to public domain, and it has been integrated into the square and parks of the cities and opened for people's use. One of the first applications of free wireless internet service in the open and green areas of our country is the Pasaport Internet Park in Izmir. Some criteria have been established as a result of research conducted by the University of Seattle on the design and equipment of these spaces, also known as the iPark in the USA. In this study, the design and equipment of the internet park in Pasaport was discussed in terms of its relevance with the criteria determined by Guangyan Wang’s master thesis from Illinois University and Shafi al-Shafi and Vishanth Weerakkody’s article from Brunel University; the positive and negative aspects were discussed. At the end of the research, some mistakes about spatial organization and planting design have been determined and some solutions for those problems have been offered.

Teknolojinin öngörülemez bir hızla gelişmesini takiben insanların hayatına en çabuk empoze olan yenilikler daha çok iletişim alanında gerçekleşmektedir. 20 yıl kadar öncesinde pek az kişinin cep telefonu varken, günümüzde küçük yaştaki çocukların bile birer akıllı telefonu ya da tablet bilgisayarı bulunmaktadır. Bu cihazlar, kablosuz internet aracılığıyla insanların iletişim ve eğlence ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamaktadır. Kablosuz internet bağlantısı zamanla iç mekanlardan dış mekanlara, özel alanlardan kamusal alanlara doğru bir yayılma göstermiş ve kentlerin meydan ve parklarına da entegre edilerek insanların kullanımına açılmıştır. Ülkemizde henüz yeni yeni başlayan açık ve yeşil alanlarda bedava kablosuz internet hizmetine dair ilk uygulamalardan biri İzmir’deki Pasaport İnternet Parkı’dır. ABD’de iPark olarak da anılan bu mekânların tasarımına ve donanımına dair, Seattle Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda bazı kriterler oluşturulmuştur. Bu çalışmada, ülkemizdeki ilk internet park uygulamalarından biri olan İzmir Pasaport’taki internet parkının tasarım ve donanımının Illinois Üniversitesi’nden Guangyan Wang’ın yüksek lisans tezinde ve Brunel Üniversitesi’nden Shafi Al-Shafi ile Vishanth Weerakkody’un makalesinde belirlenen kriterlerin sentezine uygunluğu, olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonunda, Pasaport İnternet Parkının mekânsal kullanımları ve bitkisel tasarım konusunda bazı hatalarının olduğu belirlenmiş ve bu konuda öneriler geliştirilmiştir.

 • Al-Shafi S, Weerakkody V 2008. Adoption Of Wireless Internet Parks: An Empirical Study In Qatar. European and Mediterranean Conference on Information Systems 2008. May 24-26 2008, Dubai, UAE.
 • Anonymous (2017a). В 14 парках Москвы появился обещанный бесплатный WiFi. Web Sitesi: https://www.ridus.ru/news/41424. Erişim Tarihi: 10.10.2017.
 • Anonymous (2017b). Urban Design. Web Sitesi: https://tr.pinterest.com/pin/73014615 8309121941/. Erişim Tarihi: 10.10.2017.
 • Barcelona Wi-Fi (2017). Bienvenido a Barcelona Wi-Fi. Web sitesi: http://ajuntament.barcelona.cat/barc elonawifi/es/. Erişim Tarihi: 11.12.2017.
 • Boz F (2002). İnternet ve Demokrasi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • CTC Technology & Energy (2017). A Plan for Facilitating Equitable Access to Wireless Broadband Services in Seattle. Columbia Telecommunications Corporation. Kensington, MD, 20859. Web Sitesi: http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Broadband/FacilitatingEquitableAccessToWirelessBrFacilitatingEquitableAccessToWire2017.pdf. Erişim Tarihi: 07.12.2017.
 • Forlano L (2008). Anytime? Anywhere?: Reframing debates around community and municipal wireless networking. The Journal of Community Informatics 4.
 • Habermas J (2005). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. Çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar, İletişim Yay. 6. Baskı. ISBN: 9789754704952.
 • Horrigan J (2007). Wireless Internet access, Pew Internet & American Life Project. Data Memo, February. Web Sitesi: http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Wire less .Use.pdf)
 • iPass (2016). The Global Public Wi-Fi Network Grows to 50 Million Worldwide Wi-Fi Hotspots. Websitesi: https://www.ipass.com/press-releases/the-global-public-wi-fi-network-grows-to-50-million-worldwide-wi-fi-hotspots/. Erişim Tarihi: 11.12.2017.
 • İZKA (2017). İzmir Kalkınma Ajansı Resmi Web Sitesi, Wizmir. Websitesi: www.izka.org.tr. Erişim Tarihi: 05.12.2017.
 • Moscow Mayor (2017). Free Wi-Fi in Moscow: a user’s guide. Website: https://www.mos.ru/en/news /item /26216073/. Erişim Tarihi: 11.12.2017.
 • Özdemir B, Polat A (2014). The Evaluation of User Preferences: The Case of Urban Parks in Konya. The Journal of MacroTrends in Energy and Sustainability, Macro Journals, Vol 2, Issue 1.
 • Plautz J (2014). Do national parks need Wi-Fi to stay relevant? Website: http://mashable.com/2014/11/ 03/national-parks-wifi/#tdNTnobTrGq4. Erişim Tarihi: 11.12.2017.
 • The Official Website of Berlin (2016). Wi-Fi in Berlin. Websitesi: https://www.berlin.de/en/wifi/. Erişim Tarihi: 11.12.2017.
 • Wang G (2011). Guidelines For Outdoors Wi-Fi Space Design. Master of Landscape Architecture in Landscape Architecture in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • Whyte HW (1980). The Social Life of Small Urban Spaces. Project for Public Spaces. ISBN: 0-9706324-1-x. New York.
 • Wi-Fi Amsterdam (2017). Free Wi-Fi Internet in Amsterdam. Websitesi: http://www.wifi-amsterdam.nl/free_wifi_internet.html. Erişim Tarihi: 11.12.2017.
 • Wi-Fi Space (2017). Free Wi-Fi in Paris. Websitesi: https://wifispc.com/france/region-ile-de-france/paris.html. Erişim Tarihi: 11.12.2017.
 • WizmirNet (2017). Açık Alanlarda İnternet. Websitesi: http://www.wizmir.net/index.php/acik. Erişim Tarihi: 06.12.2017.
 • Wooley H (2003). Urban Open Spaces. Spon Press, 29 West 35th Street, New York, NY 10001. ISBN 0-419-25690-3.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Sustainable Design, Landscape Planning and Architecture
Yazarlar

Yazar: Osman Zeybek
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { barofd349840, journal = {Journal of Bartin Faculty of Forestry}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {Yeni Bir Tasarım Unsuru Olan Kablosuz İnternet Bağlantısının Park Tasarımına Etkileri: İzmir Pasaport İnternet Parkı Örneği}, key = {cite}, author = {Zeybek, Osman} }
APA Zeybek, O . (2018). Yeni Bir Tasarım Unsuru Olan Kablosuz İnternet Bağlantısının Park Tasarımına Etkileri: İzmir Pasaport İnternet Parkı Örneği. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 20 (1), 1-13. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/barofd/issue/34776/349840
MLA Zeybek, O . "Yeni Bir Tasarım Unsuru Olan Kablosuz İnternet Bağlantısının Park Tasarımına Etkileri: İzmir Pasaport İnternet Parkı Örneği". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 (2018): 1-13 <http://dergipark.gov.tr/barofd/issue/34776/349840>
Chicago Zeybek, O . "Yeni Bir Tasarım Unsuru Olan Kablosuz İnternet Bağlantısının Park Tasarımına Etkileri: İzmir Pasaport İnternet Parkı Örneği". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 (2018): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Bir Tasarım Unsuru Olan Kablosuz İnternet Bağlantısının Park Tasarımına Etkileri: İzmir Pasaport İnternet Parkı Örneği AU - Osman Zeybek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Bartin Faculty of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Bartin Faculty of Forestry Yeni Bir Tasarım Unsuru Olan Kablosuz İnternet Bağlantısının Park Tasarımına Etkileri: İzmir Pasaport İnternet Parkı Örneği %A Osman Zeybek %T Yeni Bir Tasarım Unsuru Olan Kablosuz İnternet Bağlantısının Park Tasarımına Etkileri: İzmir Pasaport İnternet Parkı Örneği %D 2018 %J Journal of Bartin Faculty of Forestry %P 1302-0943-1308-5875 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Zeybek, Osman . "Yeni Bir Tasarım Unsuru Olan Kablosuz İnternet Bağlantısının Park Tasarımına Etkileri: İzmir Pasaport İnternet Parkı Örneği". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 / 1 (Nisan 2018): 1-13.