Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 53 - 62 2018-04-16

Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhiye Bridge and Closed Area
Ankara Sıhhiye Köprüsü ve Yakın Çevresi Dikey Bahçe Tasarımı

Ozgur Burhan Timur [1] , İbrahim AYTAŞ [2] , Elif Akyol [3] , Buse Yazıcı [4] , Ferhat ÖZDEN [5] , Feyza Deniz Ataoğlu [6]

145 250

By the year 2050, it is estimated that will live in urban center’s about 80% of the world's population. There are several disadvantages to living in cities as well as many advantages. The most important of these disadvantages; people who are a part of nature move away from nature because of crowding and building in cities. People who move away from nature are experiencing many psychological problems such as stress. Vertical gardens are very important its ecological benefits and the advantage of creating the natural areas in the most congested and structural areas of the city.

 

Vertical gardens have numerous benefits in cities. One of the most important benefit for humans is that they create natural areas and remove stressful and structural life in the cities. The areas where vertical gardens can be applied at the easiest and least cost in the cities are the walls and bridges in the cities.

 

In this study; Vertical garden samples applied in the world are examined. For example; İstanbul, Trabzon, Ankara, Southern France, Bengaluru, etc. and the plants have been determined that can be used in the vertical gardens in the Central Anatolia region. As a result of the study, a vertical garden design was prepared for Ankara Sıhhiye bridge and its surroundings, which had a bad appearance due to its structure. This study will set an example for other cities located in semi-arid and arid regions.

2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yaklaşık % 80'inin kent merkezlerinde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Kentlerde yaşamanın birçok avantajı olduğu gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajlardan en önemlisi; doğanın bir parçası olan insanın kentlerdeki kalabalıklaşma ve yapılaşmadan dolayı doğadan uzaklaşmasıdır. Doğadan uzaklaşan insanlar yapısı gereği stres gibi birçok psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Bu noktada hem ekolojik faydaları, hem kentin en sıkışık ve yapısal alanlarında doğal alanlar yaratmaktaki avantajı ile dikey bahçeler ön plana çıkmaktadır.

Dikey bahçelerin kentlerde sayısız faydaları bulunmaktadır. Bu faydalardan insanın kendisi için en önemlilerinden bir tanesi, doğal alanlar yaratarak insanları kentin stresli ve yapısal yaşantısından uzaklaştırmasıdır. Dikey bahçelerin kentlerde kolay ve en az maliyetle uygulanabileceği alanlar ise kentlerde bolca bulunan duvarlar ve köprü ayaklarıdır.

Bu çalışmada; Dünyada kentlerde uygulanan dikey bahçe örnekleri incelenmiş, İç Anadolu Bölgesi’nde dikey bahçelerde kullanılabilecek bitkiler belirlenerek, başkentin merkezinde bulunan yapısı ile kötü bir görüntüye sahip olan Sıhhiye köprüsü ve çevresi için dikey bahçe tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ve tasarım yarı kurak ve kurak bölgelerde bulunan diğer şehirler için örnek teşkil edecektir.

 • Albayrak B (2006). Çorum Kenti Mevcut Alan Kullanım Kararları ve Açık-Yeşil Alan Verilerinin Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma.
 • Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Türkiye.
 • Atabeyoğlu Ö, Bulut Y (2012). Ordu kenti mevcut yeşil alanlarının değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi, Akademik Ziraat Dergisi, 1(2): 67-76. ISSN: 2147-6403.
 • Aygencel M (2011). Dikey Yeşil Sistemler. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye.
 • Baycan LT, Vreeker R, Nijkamp P (2009). A Multi-Criteria Evaluation Of Green Spaces in European Cities. European Urban and Regional Studies, 16(2): 219 - 239.
 • Beyhan Mİ (2014). Dikey Bahçelerde Yapı Sistemleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Carpenter S (2014). A Guide to Green Roofs, Walls and Facades in Melbourne and Victoria, Australia. State of Victoria Through the Department of Environment and Primary Industries, 978-1-74326-714-1, (Print) ISBN 978-1-74326-715-8, Australia.
 • Demir Z (2004). Düzce’nin Yeni Kentleşme Sürecinde Açık ve Yeşil Alanlara Yeni Fonksiyonlar Kazandırılması. Basılmamış Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • EEA (2013). European Environment Agency. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps. Erişim Tarihi: 05.05.2017.
 • Ekren E (2016). Dikey Bahçe Tasarım Ve Uygulama İlkelerinin Dünya Ve Türkiye Örnekleri Doğrultusunda İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 91s., Kahramanmaraş, Türkiye.
 • Ekren E (2017). Advantages and Risks of Vertical Gardens. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 19(1): 51-57, DOI: 10.24011/barofd.293124. Bartın, Turkey.
 • Elinç H, Elinç ZK (2010). Dikey Bahçelerde Kullanılan Süs Bitkilerinin Özellikleri. IV. Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 2010, Bildiriler Kitabı, p: 535-541. Erdemli, Mersin.
 • Erdoğan R, Mansuroğlu S, Gülyavuz P (2008). Turizm Kenti Antalya’da Cephelerin Bitkilendirilmesi. Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık Sempozyumu, 31 Ekim - 1 Kasım 2008. Antalya.
 • Han J, Hayashi Y, Cao X, Imura H (2009). Evaluating Land-Use Change in Rapidly Urbanizing China: Case Study of Shanghai. Journal of Urban Planning and Development, 135(4): 166-171. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9488(2009)135:4(166).
 • Jain R, Janakiram T (2016). Vertical Gardening: A New Concept of Modern Era. Commercial Horticulture, pp: 527-536, Editors: Patel NL, Chawla SL, Ahlawat TR, New India Publishing Agency, New Delhi, India.
 • Johnston J, Newton J (2004). Building Green “A guide to using plants on roofs, walls and pavements”. Greater London Authority, ISBN: 1 85261 637 7, London, England.
 • Kanter İ (2014). Kentsel Tasarımda Dikey Bahçeler. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Keskinok Ç (2009). Ankara Kentinin Planlanması ve Atatürk Bulvarı’nın Oluşumu: Cumhuriyet Devrimi’nin Yolu Atatürk Bulvarı. Ankara Koleksiyoncular Derneği Yayınları, Ankara.
 • MGM (2017). TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=CANKIRI. Erişim Tarihi: 19.04.2017.
 • Morrison S, Sweet R (2011). Garden Up! Smart Vertical Gardening for Small and Large Spaces. Cool Springs Press.
 • Orçun E (1972). Özel Bahçe Mimarisi Dendroloji İğne Yapraklı Ağaç ve Ağaçcıklar Ders Kitabı. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No:196, İzmir, Türkiye.
 • Örnek MA (2011). Dikey Bahçe Tasarım Sürecinde Kullanılabilecek Örnek Tabanlı Bir Tasarım Modeli Önerisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 155 s., Ankara, Türkiye.
 • Özcan K (2000). Kırıkkale Kenti Mevcut Alan Kullanım Kararları ve Açık-Yeşil Alan Verilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Türkiye.
 • Özdemir G (2007). Karkamış-Gaziantep Kentsel Gelişiminde Yeşil Alanlarının Değerlendirilmesi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Adana, Türkiye.
 • Öztürk Levend T (2008). İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Açık Ve Yeşil Alanlarının Nitelik Ve Nicelik Açısından İrdelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Konya, Türkiye.
 • Rafiee R, Mahiny AS, Khorasani N (2009). Assessment of Changes in Urban Green Spaces of Mashad City Using Satellite Data. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 11: 431-438, Elsevier.
 • Timur ÖB, Karaca E (2013). Vertical Gardens. In Advances in Landscape Architecture, InTech.
 • TÜBİVES (2017). Türkiye Bitkileri Veri Servisi. http://www.tubives.com. Erişim Tarihi: 07.05.2017.
 • URL1 (2017). Web Adresi: http://www.archdaily.mx. Erişim Tarihi: 18.05.2017.
 • URL2 (2017). Web Adresi: https://wallgarden.com.au/vertical-garden-plant-species-guide. Erişim Tarihi: 17.04.2017.
 • URL3 (2017). Web Adresi: http://www.missouribotanicalgarden.org. Erişim Tarihi: 18.05.2017.
 • URL4 (2017). Web Adresi: http://davesgarden.com. Erişim Tarihi: 18.05.2017.
 • URL5 (2017). Web Adresi: https://www.rhs.org.uk. Erişim Tarihi: 17.05.2017.
 • URL6 (2017). Web Adresi: https://plants.ces.ncsu.edu. Erişim Tarihi: 18.05.2017.
 • URL7 (2017). Web Adresi: http://www.pfaf.org. Erişim Tarihi: 19.05.2017.
 • URL8 (2017). Web Adresi: https://en.wikipedia.org. Erişim Tarihi: 17.05.2017.
 • URL9 (2017). Web Adresi: https://garden.org. Erişim Tarihi: 19.05.2017.
 • URL10 (2017). Web Adresi: wowturkey.com. Erişim Tarihi: 25.07.2017.
 • URL11 (2017). Web Adresi: http://picssr.com/tags/bulvar%C4%B1/page2. Erişim Tarihi: 25.07.2017.
 • URL12 (2017). Web Adresi: www.ypmas.com. Erişim Tarihi: 25.07.2017.
 • Uslu K (2015). Dikey Bahçe Uygulamalarına Ekolojik Yaklaşımlar: Tarabyaüstü Örneği. Yüksek Lisans Tezi, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Türkiye.
 • Uz Ö (2005). Eskişehir Kent Merkezi Yeşil Alanlarının Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı İle Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir, Türkiye.
 • Üçok E (2014). Dikey Bahçe ve Türkiye’deki Örnekleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Türkiye.
 • Ünal SG (2015). Kentsel Kamusal Mekânların Dönüşümü: Ankara Atatürk Bulvarı. IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi, Bildiriler Kitabı I, s: 284-305.
 • Yağcı BS (2006). Adana Kuzeydoğu Kentsel Gelişme Alanında Açık ve Yeşil Alanların İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Adana, Türkiye.
 • Yüksel N (2013). Dikey Bahçe Uygulamalarının Yurtdışı ve İstanbul Örnekleri İle İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye.
Birincil Dil en
Konular Fen
Dergi Bölümü Sustainable Design, Landscape Planning and Architecture
Yazarlar

Yazar: Ozgur Burhan Timur (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim AYTAŞ
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Elif Akyol

Yazar: Buse Yazıcı

Yazar: Ferhat ÖZDEN

Yazar: Feyza Deniz Ataoğlu

Bibtex @araştırma makalesi { barofd356953, journal = {Journal of Bartin Faculty of Forestry}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {53 - 62}, doi = {10.24011/barofd.356953}, title = {Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhiye Bridge and Closed Area}, key = {cite}, author = {AYTAŞ, İbrahim and Timur, Ozgur Burhan and Ataoğlu, Feyza Deniz and ÖZDEN, Ferhat and Akyol, Elif and Yazıcı, Buse} }
APA Timur, O , AYTAŞ, İ , Akyol, E , Yazıcı, B , ÖZDEN, F , Ataoğlu, F . (2018). Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhiye Bridge and Closed Area. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 20 (1), 53-62. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/barofd/issue/34776/356953
MLA Timur, O , AYTAŞ, İ , Akyol, E , Yazıcı, B , ÖZDEN, F , Ataoğlu, F . "Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhiye Bridge and Closed Area". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 (2018): 53-62 <http://dergipark.gov.tr/barofd/issue/34776/356953>
Chicago Timur, O , AYTAŞ, İ , Akyol, E , Yazıcı, B , ÖZDEN, F , Ataoğlu, F . "Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhiye Bridge and Closed Area". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 (2018): 53-62
RIS TY - JOUR T1 - Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhiye Bridge and Closed Area AU - Ozgur Burhan Timur , İbrahim AYTAŞ , Elif Akyol , Buse Yazıcı , Ferhat ÖZDEN , Feyza Deniz Ataoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Bartin Faculty of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 62 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Bartin Faculty of Forestry Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhiye Bridge and Closed Area %A Ozgur Burhan Timur , İbrahim AYTAŞ , Elif Akyol , Buse Yazıcı , Ferhat ÖZDEN , Feyza Deniz Ataoğlu %T Vertical Garden Design in Case of Ankara Sıhhiye Bridge and Closed Area %D 2018 %J Journal of Bartin Faculty of Forestry %P 1302-0943-1308-5875 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Timur, Ozgur Burhan , AYTAŞ, İbrahim , Akyol, Elif , Yazıcı, Buse , ÖZDEN, Ferhat , Ataoğlu, Feyza Deniz . "Ankara Sıhhiye Köprüsü ve Yakın Çevresi Dikey Bahçe Tasarımı". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 / 1 (Nisan 2018): 53-62.