Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 96 - 104 2018-06-01

Laminant Parkelerin Tercih Sebeplerinin Gelir Düzeyi Açısından Araştırılması: Ağrı İli Örneği
A Study on Preference of Laminate Parquet in Terms of Level of Income: An Example of Model Ağri Province

ABDURRAHMAN KARAMAN [1] , SABIR ERTEKİN [2] , MEHMET NURİ YILDIRIM [3] , İSAMİL ERTAN ERTÜRK [4]

103 169

Ahşap malzeme, higroskopik ve organik yapısı nedeniyle kullanım yerinde rutubet alma, mikroorganizmalar tarafından kolay tahrip edilme, boyutsal değişim (çalışma) vb. olumsuz etkiler altındadır. Bu tür olumsuz etkiler nedeniyle yüksek dayanım gösteren ürünler üretmek ve ahşap malzemeden etkin bir şekilde faydalanmak için gelişen teknoloji ile dayanımı yüksek ürünler üretilmeye başlanmıştır. Bu ürünlerden biriside ahşap esaslı laminant parkelerdir. Günümüzde zemin döşemelerinde oldukça sık kullanılan laminant parke, birçok tarzda uygun zemin seçenekleri ile kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada; Ağrı ili merkezinde ikamet eden kişilerin gelir düzeylerine göre laminant parke tercihlerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmada, yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; katılımcıların tanımlayıcı bilgilerini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde; zemin kaplama tercihleri, evin hangi bölümünde daha çok kullanıldığı ve son bölümde ise tüketicilerin laminant parkelerde aradıkları özellikleri belirlemek için Ersen (2010) tarafından, “Parke Tercihinde Tüketici Davranışlarının ve Laminant Parkelerin Tercih Edilme Nedenlerinin Cinsiyet Açısından Araştırılması” adlı çalışmada kullanılan ölçekten yararlanılmıştır. Analizler sonucunda; tüketicilerin toplam aylık gelir durumlarına göre laminant parke zemin döşemesi tercihlerinde önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Wood materials are under many adverse effects such as dampening in the place of use because of their hygroscopic and organic structure, being liable to be easily damaged by microorganisms and dimensional alteration (deformation). Based upon these negative effects, production of high strength materials has become important and the developing technology has enabled the production of high strength products to make use of wood as a material. Laminated parquet is one of these strengthened materials. It is a widely used material used among today’s flooring solutions and can be used on many surfaces in a variety of ways. In this extent, this study researches that if the laminated parquet preferences of people living in Agrı province shows a significant difference in terms of their level of income. The study was carried out by face to face survey method. The survey form consists of three sections. In the first section, questions that are aiming to gather descriptive information about the participants are used. Questions from the scale which is used in the study “Consumers Behaviour on Preference of Parquet and Reasons of Their Preference of Laminate Parquet in Terms of Gender” by Ersen (2010) are used in the second section to define flooring preferences and the parts of the house are floored by laminated parquet and to specify the specifications that the consumers seek for their laminated parquet preferences in the third section. As a result of the analysis, it is determined that there are significant differences in consumers’ preference of laminated parquet in terms of their total monthly income levels.

 • Alışır N (2000). Zemin Pazarında Laminant Parkenin Payı Büyüyor, Zemin, 2 (12).
 • Anonim (2006). İnşaat Teknolojisi: ahşap Parke, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Akyüz İ, Ersen N, S Tiryaki, (2016). Consumer Preferences For Floorıng In Turkey In Terms Of Purchasing And Use, Drewno, 59 (19):131-146
 • As N (2000). Laminant Parke, Parke Dekorasyon Dergisi, No:1: 45-48.
 • Ersen N, Akyüz İ, Atılgan A, (2015). Laminant Parkelerin Tercih Edilme Nedenlerinin Cinsiyet açısından Araştırılması: Artvin İli Örneği, Selçuk Üniversitesi Selçuk-Teknik Dergisi, Özel Sayı-1 (UMDK2015): 652-663
 • Ay N (2001). İç Mekân Zemin Kaplamasında Laminant Parkelerin Tercih Sebepleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dilik T (1993). Laminant Malzeme Kullanımı ve Uygulamalarına Genel Bir Bakış, Laminart Mobilya&Dekorasyon&Sanat&Tasarım, 1: 42-43.
 • Dilik T (1997). Laminant Sektörüne Bakış ve Laminant Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar, Laminart Mobilya&Dekorasyon&Sanat&Tasarım, 18: 30-36.
 • Döngel (2005). Ahşap ve Ahşap Esaslı Döşeme Kaplama Malzemelerinin (Parke) Teknik Özellikleri, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Emil T (2003). Parke Sektör Profili, İstanbul Ticaret Odası (Etüt ve Araştırma Şubesi) (http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-73.pdf, Erişim Tarihi: 11 Eylül 2015) .
 • Ergür MO (2001). Zemin Kaplamaları ve Ergonomi, Parke ve Dekorasyon Dergisi 3:70-73.
 • Ersen N(2010).Parke Tercihinde Tüketici Davranışlarının ve Laminant Parkelerin Tercih Edilme Nedenlerinin Cinsiyet Açısından Araştırılması (Bursa İli Merkez İlçeleri Örneği), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Fitoz DY (2002). İç Mekân Zemin Kaplamalarında Tüketici Tercihinin Ekonomik Yönden Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gürboy B, İmamoğlu S (1999). Laminantlar ve Laminantlar da Kâğıt Malzemenin Kullanımı, Laminart Mobilya&Dekorasyon&Sanat&Tasarım, 3: 30-34.
 • Gürleyen L (2005). Kutu Mobilya ve Masif Sandalye Üretiminde Fabrika Planlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir F, Tutuş A (2012). Laminant Parkenin Yanmaya Karşı Direncinin Arttırılması Üzerine Araştırmalar, KSÜ Mühendislik Dergisi, Özel sayı: 83-89.
 • Şeren A (1986). Konutlarda Uygulanan Döşeme Kaplamlarının Analizi, Trakya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • Tuncel S (1998). Laminant ve Laminantlı Ürün Kalitesine Etki eden Faktörler, Laminart Mobilya&Dekorasyon&Sanat&Tasarım, 24: 4-56.
 • Tuncel S (1999). Laminat ve Laminatlı Ürün Uygulamalarında Kaliteyi Etkileyen Sorunlar, Laminart Mobilya&Dekorasyon&Sanat&Tasarım, 5: 76.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Wood Machinary, Occupational Safety and Health, Business Administration
Yazarlar

Yazar: ABDURRAHMAN KARAMAN
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU, TASARIM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: SABIR ERTEKİN
Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: MEHMET NURİ YILDIRIM
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: İSAMİL ERTAN ERTÜRK
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { barofd357595, journal = {Journal of Bartin Faculty of Forestry}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {96 - 104}, doi = {10.24011/barofd.357595}, title = {Laminant Parkelerin Tercih Sebeplerinin Gelir Düzeyi Açısından Araştırılması: Ağrı İli Örneği}, key = {cite}, author = {ERTÜRK, İSAMİL ERTAN and ERTEKİN, SABIR and YILDIRIM, MEHMET NURİ and KARAMAN, ABDURRAHMAN} }
APA KARAMAN, A , ERTEKİN, S , YILDIRIM, M , ERTÜRK, İ . (2018). Laminant Parkelerin Tercih Sebeplerinin Gelir Düzeyi Açısından Araştırılması: Ağrı İli Örneği. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 20 (1), 96-104. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/barofd/issue/34776/357595
MLA KARAMAN, A , ERTEKİN, S , YILDIRIM, M , ERTÜRK, İ . "Laminant Parkelerin Tercih Sebeplerinin Gelir Düzeyi Açısından Araştırılması: Ağrı İli Örneği". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 (2018): 96-104 <http://dergipark.gov.tr/barofd/issue/34776/357595>
Chicago KARAMAN, A , ERTEKİN, S , YILDIRIM, M , ERTÜRK, İ . "Laminant Parkelerin Tercih Sebeplerinin Gelir Düzeyi Açısından Araştırılması: Ağrı İli Örneği". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 (2018): 96-104
RIS TY - JOUR T1 - Laminant Parkelerin Tercih Sebeplerinin Gelir Düzeyi Açısından Araştırılması: Ağrı İli Örneği AU - ABDURRAHMAN KARAMAN , SABIR ERTEKİN , MEHMET NURİ YILDIRIM , İSAMİL ERTAN ERTÜRK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Bartin Faculty of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 104 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Bartin Faculty of Forestry Laminant Parkelerin Tercih Sebeplerinin Gelir Düzeyi Açısından Araştırılması: Ağrı İli Örneği %A ABDURRAHMAN KARAMAN , SABIR ERTEKİN , MEHMET NURİ YILDIRIM , İSAMİL ERTAN ERTÜRK %T Laminant Parkelerin Tercih Sebeplerinin Gelir Düzeyi Açısından Araştırılması: Ağrı İli Örneği %D 2018 %J Journal of Bartin Faculty of Forestry %P 1302-0943-1308-5875 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD KARAMAN, ABDURRAHMAN , ERTEKİN, SABIR , YILDIRIM, MEHMET NURİ , ERTÜRK, İSAMİL ERTAN . "Laminant Parkelerin Tercih Sebeplerinin Gelir Düzeyi Açısından Araştırılması: Ağrı İli Örneği". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 / 1 (Haziran 2018): 96-104.