Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 1, Sayfalar 110 - 115 2018-04-16

Situation of Wood Based Panel Industry and Investigation of Technical Education Potential of Its Employees in Turkey
Türkiye’de Odun Esaslı Levha Endüstrisinin Durumu ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitim Olanaklarının Araştırılması

HÜSEYİN YÖRÜR [1] , Emre BİRİNCİ [2]

81 414

Wood material is used as natural wood, as well as in wood composites and various wood based panel products. Due to the anisotropic structure of the wood material, the large surface is inadequate at the places of use, and due to economic reasons, wood based panels are produced by technical means from wood raw materials.The structure of the population in Turkey and in the world, the global economy, people's enjoyments and habits change of wood based panel products are some of the indicators of the constantly increasing demand. The most important thing on the other hand is that the furniture industry in which wood based panels are used most increased the demand for panel sector due to its rapid development. In this study, the development of wood-based panels industry in Turkey and the main problems faced by this sector is discussed. It is mentioned that employees in the wood based panel industry in Turkey is in a lack of education. For this study, 5 factories that produces wood based panels were selected.  In these factories, data were collected about the educational status of the oily rag workers. According to the data, it has been understood inadequate educational status in Turkey of oily rag workers in the wood based panel industry. In order to eliminate the lack of technical education in the sector, it is proposed to open the "Wood Based Plate Industry Program" which will provide education for 2 years at the vocational higher schools of the universities.
Ağaç malzeme günümüzde masif halde kullanılmasının yanında odun kompozitleri, çeşitli levha ürünleri gibi oldukça geniş alanda değerlendirilmektedir. Masif ağaç malzemenin anizotrop yapısından, geniş yüzey gerektiren yerlerde yetersiz kalmasından ve ekonomik nedenlerden dolayı odun hammaddesinden teknik yollarla odun esaslı levhalar üretilmektedir. Türkiye’de ve Dünya’daki nüfusun yapısı, küresel ekonomi, insanların zevk ve alışkanlıklarının değişmesi odun esaslı levha ürünlerine sürekli talebin artmasının göstergelerinden bazılarıdır. En önemlisi ise odun esaslı levhaların en fazla kullanıldığı endüstri dalı olan mobilya endüstrisinin Türkiye’deki hızla gelişimi levha sektörüne olan talebi oldukça artırmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de odun esaslı levha endüstrisinin gelişiminden ve bu sektörün karşılaştığı temel sorunlardan bahsedilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki odun esaslı levha endüstrisinde çalışan işçilerin eğitim durumları incelenmiştir. Araştırma kapsamında Türkiye’de odun esaslı levha üretimi yapan 5 fabrika seçilmiştir. Bu fabrikalarda mavi yakalı işçilerin eğitim durumları hakkında veriler toplanmıştır. Verilere göre Türkiye’de odun esaslı levha endüstrisinde çalışan mavi yakalı personelin yeterli mesleki eğitim düzeyine sahip olmadığı anlaşılmıştır. Sektördeki teknik eğitim eksikliğinin giderilebilmesi için üniversitelerin meslek yüksekokullarında 2 yıl süreyle eğitim verecek “Odun Esaslı Levha Endüstrisi Programı” açılması sektörün ihtiyaçlarını bilen nitelikli elemanların yetişmesini ve sektörün özellikle dünya ile rekabetini arttırmada yardımcı en önemli faktörlerden biri olacaktır.
 • Akgül M, Çamlıbel O, Gedik T (2013). Türkiye ve Dünyadaki MDF Endüstrisine Genel Bir Bakış, Ormancılık Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 9, 117-125.
 • Akyüz KC (2006). Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Orman Ürünleri Sanayiinin Rekabet Düzeyi Zoguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 9.
 • Buehlmann U, Ragsdale CT, Gfeller B (2000). A spreadsheet-based decision support system for wood panel manufacturing. Decision Support Systems, 29:207-27.
 • DPT (2007). Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sanayii, Özel İhtisas Raporu, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara.
 • Ezikoğlu A (1986). Türkiye’de Yonga Levha Endüstrisi ve Çözüm Yolları, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Cilt: 36, Sayı: 1.
 • FAO (2018). Faostat Database, (http://faostat.fao.org) 2018, USA.
 • Fırat F (1969). Orman Ürünleri Sanayii ile İlgili Öğretim ve Eğitim, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri: B, Cilt: 19, Sayı: 2.
 • İstek A, Özlüsoylu İ, Kızılkaya A (2017). Türkiye Ahşap Esaslı Levha Sektör Analizi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1.
 • Park BD, Kim JW (2008). Dynamic mechanical analysis of urea-formaldehyde resin adhesives with different formaldehyde-to-urea molar ratios. Journal of Applied Polymer Science, 108:2045-51.
 • Sakarya S, Canlı Ş (2011). Levha Sanayi Raporu, Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ankara.
 • Tang XJ, Bai Y, Duong A, Smith MT, Li LY, Zhang LP (2009). Formaldehyde in China: production, consumption, exposure levels, and health effects. Environment International,36:1210-24.
 • TOBB (2015). Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Sektör Raporu, TOBB Yayın No: 2015/281.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Wood Machinary, Occupational Safety and Health, Business Administration
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-3357-0010
Yazar: HÜSEYİN YÖRÜR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Emre BİRİNCİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { barofd401544, journal = {Journal of Bartin Faculty of Forestry}, issn = {1302-0943}, eissn = {1308-5875}, address = {Bartın Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {110 - 115}, doi = {10.24011/barofd.401544}, title = {Türkiye’de Odun Esaslı Levha Endüstrisinin Durumu ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitim Olanaklarının Araştırılması}, key = {cite}, author = {YÖRÜR, HÜSEYİN and BİRİNCİ, Emre} }
APA YÖRÜR, H , BİRİNCİ, E . (2018). Türkiye’de Odun Esaslı Levha Endüstrisinin Durumu ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitim Olanaklarının Araştırılması. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 20 (1), 110-115. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/barofd/issue/34776/401544
MLA YÖRÜR, H , BİRİNCİ, E . "Türkiye’de Odun Esaslı Levha Endüstrisinin Durumu ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitim Olanaklarının Araştırılması". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 (2018): 110-115 <http://dergipark.gov.tr/barofd/issue/34776/401544>
Chicago YÖRÜR, H , BİRİNCİ, E . "Türkiye’de Odun Esaslı Levha Endüstrisinin Durumu ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitim Olanaklarının Araştırılması". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 (2018): 110-115
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Odun Esaslı Levha Endüstrisinin Durumu ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitim Olanaklarının Araştırılması AU - HÜSEYİN YÖRÜR , Emre BİRİNCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Bartin Faculty of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 115 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-0943-1308-5875 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Bartin Faculty of Forestry Türkiye’de Odun Esaslı Levha Endüstrisinin Durumu ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitim Olanaklarının Araştırılması %A HÜSEYİN YÖRÜR , Emre BİRİNCİ %T Türkiye’de Odun Esaslı Levha Endüstrisinin Durumu ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitim Olanaklarının Araştırılması %D 2018 %J Journal of Bartin Faculty of Forestry %P 1302-0943-1308-5875 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD YÖRÜR, HÜSEYİN , BİRİNCİ, Emre . "Türkiye’de Odun Esaslı Levha Endüstrisinin Durumu ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitim Olanaklarının Araştırılması". Journal of Bartin Faculty of Forestry 20 / 1 (Nisan 2018): 110-115.