Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-954X | e-ISSN 2148-2497 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://iibfdergi.bartin.edu.tr
-Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yılda iki defa yayımlanan, beş yılını doldurmuş uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta taranmaktadır. Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) ve TÜBİTAK ULAKBİM indekslerinde taranması için de girişimlerde bulunulmuş olup değerlendirilme süreci devam etmektedir.

Amaç, İçerik ve Yazım Dili

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, ilginç olgu bildirimleri, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru v.b. makale dışı yazılara da yer verilir. Bu kapsamda, dergi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve yönetim bilişim sistemleri bilim alanlarından ve konuları, bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla; felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk, iletişim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden yazılara açıktır. Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Dergi, Yayın Kurulu’nun karar ve uygulamasıyla, aynı zamanda elektronik ortamda da yayımlanabilir.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-954X | e-ISSN 2148-2497 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://iibfdergi.bartin.edu.tr
Kapak Resmi

8.546

25.244
-Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yılda iki defa yayımlanan, beş yılını doldurmuş uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta taranmaktadır. Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) ve TÜBİTAK ULAKBİM indekslerinde taranması için de girişimlerde bulunulmuş olup değerlendirilme süreci devam etmektedir.

Amaç, İçerik ve Yazım Dili

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, ilginç olgu bildirimleri, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru v.b. makale dışı yazılara da yer verilir. Bu kapsamda, dergi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve yönetim bilişim sistemleri bilim alanlarından ve konuları, bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla; felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk, iletişim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden yazılara açıktır. Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Dergi, Yayın Kurulu’nun karar ve uygulamasıyla, aynı zamanda elektronik ortamda da yayımlanabilir.

Cilt: 8 Sayı: 16 [tr] Volume: 8 Issue: 16 [en] Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 16 - Ara 2017
 1. Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde İdari Yargıda Dava Açma Süresi
  Sayfalar 1 - 20
  Hülya ÇELİK ŞEŞEN
 2. Üniter Yapıda Merkeziyet ve Adem-i Merkeziyetin Uyumu
  Sayfalar 21 - 40
  Mahmut BOZAN
 3. Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi Uygulamaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 41 - 64
  Arzu TAY BAYRAMOĞLU, Gökhan DÖKMEN
 4. Proaktif Kişiliğin Stratejik Düşünce Becerisine Etkisi
  Sayfalar 65 - 84
  Sabahattin ÇETİN, Mehmet Said KÖSE
 5. Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımının Kamu Hizmetlerinin Sunulmasına Etkisi: Belediyeler Örneği
  Sayfalar 85 - 106
  İsmail KURUN
 6. Rasyonel-İrrasyonel Tüketim: Bartın Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama
  Sayfalar 107 - 134
  M Said CEYHAN, Canan TAŞ
 7. Türk Bankacılık Sisteminde Toplam Faktör Verimliliği Üzerine Ampirik Bir İnceleme
  Sayfalar 135 - 150
  Hüdaverdi BİRCAN, Ebuzer ARSLAN
 8. Sağlık Kuruluşlarında Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyetine Etkisi: Bartın Devlet Hastanesi Örneği
  Sayfalar 151 - 176
  Yusuf BİLGİN, Murat GÖRAL
 9. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisinin Yol Analizi ile Belirlenmesi: Lisans Düzeyindeki İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 177 - 202
  Mehmet APAN, Sertaç ERCAN
 10. PROMETHEE ve MAUT Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma: Karadeniz Bölgesi Örneği
  Sayfalar 203 - 228
  Hande KÜÇÜKÖNDER, Pınar ÇELEBİ DEMİRARSLAN
 11. The Role of Type A Personality in Conflict Handling Styles
  Sayfalar 229 - 240
  Emrah ÖZSOY, Kadir Ardıç, Özlem Balaban, Ömer Alperen Onay, Bahar Raşitoğlu
 12. Kütüphane veri tabanında veri madenciliği: Uşak Üniversitesi örneği
  Sayfalar 241 - 264
  Gülten DEMİRAL, Mustafa Soba, Şükran Armutlu