Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 1301-7985 | e-ISSN 2536-5142 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi | http://fbed.balikesir.edu.tr/
Kapak Resmi

37.707

75.011

Amaç ve Kapsam

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin amacı; Fen bilimleri, Mühendislik bilimleri ve Fen-Matematik Eğitimi alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri, kısa makaleleri, derlemeleri bu alanlarda saygın akademik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlamaktır.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup 1999 yılından bu yana yılda iki kez (haziran ve aralık aylarında) düzenli olarak yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Yayım İzni

Bireysel kullanım dışında, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan makaleler ve bu makalelerde yer alan şekiller ve tablolar yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz. Bilimsel makalelerde akademik usullere uygun atıf yapılmak sureti ile alıntı yapılabilir.

 

Dergimiz; yeni makalelerin kayıt ve değerlendirme sürecini aşağıdaki internet sayfasından yapmaktadır.

http://fbed.balikesir.edu.tr/

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Necati ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

 

Doç. Dr. Hasan TUNER

Balıkesir Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Fırat EVİRGEN

Balıkesir Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK

Balıkesir Üniversitesi


Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN

Balıkesir Üniversitesi

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. M. Sedat KABDAŞLI                

Prof. Dr. Serdar KALE                          

Prof. Dr. Ramazan KÖSE                      

Prof. Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER              

Prof. Dr. Kemal LEBLEBİCİOĞLU            

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ                      

Prof. Dr. Mustafa TAVASLI                    

Prof. Dr. İlyas UYGUR                          

Prof. Dr. Bedri YÜKSEL                        

Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU            

Doç. Dr. Metin DEMİRTAŞ                    

Doç. Dr. Nadir İLTEN        

         

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

         

GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.

 

DİZİN

TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (TR-DİZİN)

Thomson Reuters Master Journal List (Zoological Record)

Google Scholar

 

ADIM Fizik Günleri VI Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Hızlı nötron reaktörlerinde yakıt malzemesi olarak kullanılan 235,238U ve 239Pu izotoplarına yönelik tesir kesiti hesaplamaları için nükleer seviye yoğunluğu parametresinin incelenmesi
  Sayfalar 1 - 6
  Veli ÇAPALI, Mert ŞEKERCİ, Abdullah KAPLAN
 2. Yeni Eu(III) kompleksinin sentezlenmesi ve fotofiziksel özellikleri
  Sayfalar 7 - 15
  Mustafa Burak COBAN
 3. Kübik AlLiSi yapıdaki XMnSb (X=Au ve Ir) bileşiklerinin yapısal, mekanik ve dinamik özellikleri
  Sayfalar 16 - 22
  Selgin AL, Nihat ARIKAN
 4. Fe ve Fe - %25 Al için maksimum streslerin (hkl) düzlemlerinde teorik olarak hesaplanması
  Sayfalar 23 - 30
  Hamza Yaşar OCAK, Ali ÇETİN, Gencer SARIOĞLU
 5. P ve n katkılı grafen elektrotlara asimetrik bağlı güçlü korelasyonlu bir kuantum noktacığında gerçek zamanlı elektron dinamikleri
  Sayfalar 31 - 37
  Ali İhsan GÖKER
 6. Açık hava antik alanı (OASIS) yapı taşlarında gözlenen bozunmanın nümerik hesaplama ile belirlenmesi
  Sayfalar 38 - 43
  Kıvanç ZORLU, Mehmet BAYIRLI
 7. [Eu(1,2,4-BTC)], (1,2,4-BTC=1,2,4- benzen trikarboksilik asit) koordinasyon polimerinin kristal yapı ve optik özelliklerinin araştırılması
  Sayfalar 44 - 49
  Adem DÖNMEZ, Uğur ERKARSLAN, Şehmuz KARADENİZ
 8. Gözenekli malzemelerde Pr(III) iyonlarının anten etkisi ile duyarlılaştırılması
  Sayfalar 50 - 57
  Melek ÖZDAŞ BÜTÜN
 9. Perovskit tipi proton ileten bir malzemenin sentezi, karakterizasyonu ve iletkenlik ölçümü
  Sayfalar 58 - 63
  Selgin AL
 10. Evropiyum içeren lüminesans özelliği gösteren metal-organik malzemelerin üretimi ve yapılarının araştırılması
  Sayfalar 64 - 69
  Adem DÖNMEZ, Uğur ERKARSLAN, Şehmuz KARADENİZ
 11. Optik fiber dalga kılavuzlarının yapı parametrelerinin incelenmesi
  Sayfalar 70 - 76
  Ali ÇETİN, Hamza Yaşar OCAK
 12. Damping constant, dielectric susceptibility, inverse relaxation time and the activation energy calculated as a function of temperature from the Raman frequency for the rhombohedral-tetragonal phase transition in BaCeO3
  Sayfalar 77 - 83
  Ali KİRACI, Hamit YURTSEVEN
 13. β Lyrae türü örten çift yıldız LL Com: Işık eğrisi analizi ve yörünge dönemi değişimi
  Sayfalar 84 - 88
  Burcu ÖZKARDEŞ, Gökçe Zeynep ÖZALP
 14. Aldol türevi izoforan yapılarının sentezi, spektral karakterizasyonu, teorik analizi ve antioksidan aktiviteleri
  Sayfalar 89 - 104
  Serpil ERYILMAZ, Melek GÜL, Ersin İNKAYA
 15. Manyezit cevher yüzeyindeki dağılım türlerinin belirlenmesi
  Sayfalar 105 - 110
  Tuğba ÖZBEY, Mehmet BAYIRLI
 16. LiB4O7:Cu,In ve MgB4O7:Dy,Na yapay lüminesans malzemelerinde ışınlama sıcaklığının Termolüminesans ışımaya etkisi
  Sayfalar 111 - 116
  Eren Cihan KARSU ASAL
 17. NaI(Tl) detektörü için enerji kalibrasyonunun ve enerji çözünürlüğünün elde edilmesi
  Sayfalar 117 - 120
  Mehtap YALÇINKAYA, Sinem İŞGÖR
 18. MgB2 süperiletken külçe malzemesine altın kaplamasının etkileri
  Sayfalar 121 - 128
  Asaf Tolga ULGEN
 19. Asılı ve tek damla yöntemiyle liyotropik sıvı kristallerde yüzey gerilimlerinin belirlenmesi
  Sayfalar 129 - 134
  Pınar ÖZDEN, Nejmettin AVCI
 20. Endometrium, serviks ve larinks kanserlerinin yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğinde doz homojenite indeksinin kantitatif olarak değerlendirilmesi ve homojenite indeks değerlerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 135 - 140
  Ebru CANTÜRK, Gözde TOPGÜL, Orhan GÜRLER, Sema TUNÇ, Candan DEMİRÖZ ABAKAY, Meral KURT, Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ
 21. Evre I larinks kanseri tedavisinde 3 ve 5 Alan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (3A-YART, 5A-YART) tekniklerinde karotis arterin dozimetrik olarak karşılaştırılması
  Sayfalar 141 - 146
  Ebru CANTÜRK, Gözde TOPGÜL, Orhan GÜRLER, Sema TUNÇ, Candan DEMİRÖZ ABAKAY, Meral KURT, Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ
 22. Sorgulamaya dayalı öğretiminin Ay’ın evreleri konusunda öğrencilerin kavramsal anlamalarına etkisi
  Sayfalar 147 - 154
  Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN, Melike Gülsüm BAYIRLI
 23. Son sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının potansiyel fark konusundaki kavram yanılgıları
  Sayfalar 155 - 163
  Mustafa Sabri KOCAKÜLAH, Bengisu ABACI
 24. Sorgulamaya dayalı öğretimin “lamba parlaklığı” kavramının ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin başarısına etkisi
  Sayfalar 164 - 171
  Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN, Bengisu ABACI