Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-7985 | e-ISSN 2536-5142 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi | http://fbed.balikesir.edu.tr/

Amaç ve Kapsam

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin amacı; Fen bilimleri, Mühendislik bilimleri ve Fen-Matematik Eğitimi alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri, kısa makaleleri, derlemeleri bu alanlarda saygın akademik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlamaktır.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup 1999 yılından bu yana yılda iki kez (haziran ve aralık aylarında) düzenli olarak yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Yayım İzni

Bireysel kullanım dışında, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan makaleler ve bu makalelerde yer alan şekiller ve tablolar yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz. Bilimsel makalelerde akademik usullere uygun atıf yapılmak sureti ile alıntı yapılabilir.

 

Dergimiz; yeni makalelerin kayıt ve değerlendirme sürecini aşağıdaki internet sayfasından yapmaktadır.

http://fbed.balikesir.edu.tr/

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Necati ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

 

Doç. Dr. Hasan TUNER

Balıkesir Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Fırat EVİRGEN

Balıkesir Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK

Balıkesir Üniversitesi


Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN

Balıkesir Üniversitesi

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. M. Sedat KABDAŞLI                

Prof. Dr. Serdar KALE                          

Prof. Dr. Ramazan KÖSE                      

Prof. Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER              

Prof. Dr. Kemal LEBLEBİCİOĞLU            

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ                      

Prof. Dr. Mustafa TAVASLI                    

Prof. Dr. İlyas UYGUR                          

Prof. Dr. Bedri YÜKSEL                        

Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU            

Doç. Dr. Metin DEMİRTAŞ                    

Doç. Dr. Nadir İLTEN        

         

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

         

GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.

 

DİZİN

TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (TR-DİZİN)

Thomson Reuters Master Journal List (Zoological Record)

Google Scholar

 

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 1301-7985 | e-ISSN 2536-5142 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi | http://fbed.balikesir.edu.tr/
Kapak Resmi

48.502

121.995

Amaç ve Kapsam

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin amacı; Fen bilimleri, Mühendislik bilimleri ve Fen-Matematik Eğitimi alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri, kısa makaleleri, derlemeleri bu alanlarda saygın akademik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlamaktır.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup 1999 yılından bu yana yılda iki kez (haziran ve aralık aylarında) düzenli olarak yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Yayım İzni

Bireysel kullanım dışında, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan makaleler ve bu makalelerde yer alan şekiller ve tablolar yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz. Bilimsel makalelerde akademik usullere uygun atıf yapılmak sureti ile alıntı yapılabilir.

 

Dergimiz; yeni makalelerin kayıt ve değerlendirme sürecini aşağıdaki internet sayfasından yapmaktadır.

http://fbed.balikesir.edu.tr/

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Necati ÖZDEMİR

Balıkesir Üniversitesi

 

Doç. Dr. Hasan TUNER

Balıkesir Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Fırat EVİRGEN

Balıkesir Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK

Balıkesir Üniversitesi


Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN

Balıkesir Üniversitesi

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. M. Sedat KABDAŞLI                

Prof. Dr. Serdar KALE                          

Prof. Dr. Ramazan KÖSE                      

Prof. Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER              

Prof. Dr. Kemal LEBLEBİCİOĞLU            

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ                      

Prof. Dr. Mustafa TAVASLI                    

Prof. Dr. İlyas UYGUR                          

Prof. Dr. Bedri YÜKSEL                        

Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU            

Doç. Dr. Metin DEMİRTAŞ                    

Doç. Dr. Nadir İLTEN        

         

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

         

GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI

Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.

 

DİZİN

TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (TR-DİZİN)

Thomson Reuters Master Journal List (Zoological Record)

Google Scholar

 

Cilt:20 Sayı:1 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 1 - Tem 2018
 1. PUFF dağılım modellemesi ve hava kalitesi değerlendirmesinde kullanımı
  Sayfalar 1 - 12
  Kazım Onur DEMİRARSLAN
 2. Karbürlü östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirler
  Sayfalar 13 - 21
  Gülcan TOKTAŞ, Alaaddin TOKTAŞ
 3. Yapılarda kullanılan malzemelerden yayılan doğal radyasyonun araştırılmasına yönelik çalışmalar
  Sayfalar 22 - 37
  Ali AŞKIN, Murat DAL
 4. Pirinç paketleme işinde çalışanların çalışma koşullarının ergonomik risk analizleri ile geliştirilmesi
  Sayfalar 38 - 54
  Melda SEVİMLİ, Hilal ATICI ULUSU, Tülin GÜNDÜZ
 5. Bir çağrı merkezindeki bekleme sürelerinin kuyruk modelleri ile iyileştirilmesi
  Sayfalar 55 - 68
  Gülşen AYDIN KESKİN, Murat ÇOLAK, Gülay KARANFİL KOSTAK
 6. Fonksiyonel derecelendirilmiş ortotropik bir kirişin statik ve titreşim davranışlarının incelenmesi
  Sayfalar 69 - 82
  Şeref Doğuşcan Akbaş
 7. Anodik spark oksitleme tekniği ile üretilen titanyum dioksit (TiO2) kaplamaların karakterizasyonu ve fotokatalitik özellikleri
  Sayfalar 83 - 93
  Tuncay DİKİCİ, Metin YURDDAŞKAL
 8. Makine öğrenmesi algoritmaları ve dalgacık dönüşümü ile EKG sinyalinden özellik çıkarımı
  Sayfalar 94 - 109
  Hülya KODAL SEVİNDİR, Süleyman ÇETİNKAYA, Cüneyt YAZICI
 9. Kaolinitin kıvam limitleri üzerine inorganik tuz çözeltilerinin etkileri
  Sayfalar 110 - 120
  Gamze VARANK, Ahmet DEMİR, Senem YAZICI GÜVENÇ, Mehmet Şükrü ÖZÇOBAN
 10. Bis{3-(2-amino-benzilimino)-pentan-2-on oksimato}kobalt(III) sakkarinat monohidrat kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve termal özellikleri
  Sayfalar 121 - 131
  Hasene MUTLU GENÇKAL
 11. CdSe kuantum nokta katkılı polimer nanokompozitlerin radyolüminesans ve optik karakterizasyonu
  Sayfalar 132 - 144
  İlker Çetin KESKİN, Murat TÜREMİŞ, Mehmet İsmail KATI, Yasemin TUNCER ARSLANLAR, Rana KİBAR, Ahmet ÇETİN
 12. Yeni 4-fenilbütirik asit türevi 1,3,4-tiyadiazol bileşikleri: Sentezi, karakterizasyonu ve DFT çalışmaları
  Sayfalar 145 - 155
  Nesrin ŞENER, Mahmut GÜR
 13. Teknoloji destekli öğretim materyalleri WebQuestlerin yeterliklerini yordayan değişkenler
  Sayfalar 156 - 173
  Mevhibe KOBAK-DEMİR, Hülya GÜR
 14. Farklı koşullardaki hava–su–hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi
  Sayfalar 174 - 185
  Erdoğan ŞİMŞEK, İbrahim KARAÇAYLI, İsmail MUTLU
 15. La1-xCexMn2Si2 (x=0.35 ve 0.45) kritik davranışının manyetik entropi değişim bağlılığına göre araştırılması
  Sayfalar 186 - 197
  Barış EMRE
 16. Alümina aerojellerin fiziksel özellikleri üzerine yaşlandırma ve kurutma süresinin etkisi
  Sayfalar 198 - 211
  Dilek CANTÜRK ÖZ, Beytullah ÖZ, Nihan KAYA
 17. Teucrium polium L. demleme ve kaynatma örneklerinin fenolik bileşik ve antioksidan aktivitelerinin araştırılması
  Sayfalar 212 - 218
  Züleyha ÖZER, Turgut KILIÇ, Sema ÇARIKÇI, Hasibe YILMAZ
 18. Betonarme kirişlerde ultra yüksek dayanımlı beton kullanımının eğilme performansına etkisi
  Sayfalar 219 - 233
  Tamer BİROL, Altuğ YAVAŞ
 19. Batman ilindeki ince film a-Si teknolojili fotovoltaik sistemin performans değerlendirmesi
  Sayfalar 234 - 242
  Osman PAKMA
 20. Çinko-Alüminyum esaslı ZA-12 alaşımının mikroyapı ve darbe dayanımına bor elementinin etkisi
  Sayfalar 243 - 249
  Aysun AYDAY
 21. Şehir içi sinyalize kavşakların yeterliliğinin tasarım kriterleri puanlama yöntemi ile belirlenmesi
  Sayfalar 250 - 264
  Seda HATİPOĞLU, Nuri Emre OĞUZHAN
 22. İnşaat sektöründe kazı işleri sebepli iş kazaları
  Sayfalar 265 - 277
  Özge AKBOĞA KALE, Tuğba ESKİŞAR
 23. Yeni tip eğrisel diş profilli dişlilerin 3 Boyutlu baskı metoduyla üretimi
  Sayfalar 278 - 286
  Mahir UZUN, Yılmaz GÜR, Üsame Ali USCA
 24. Kazanılmış değer analizi ile inşaat projelerinin performans değerlendirmesi
  Sayfalar 287 - 295
  A. Erkan KARAMAN, Süleyman SON
 25. Silika destekli Ni(II)-salisilaldimin kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve hidrojen üretimindeki katalitik etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 296 - 310
  Dilek KILINÇ
 26. Balikesir şehir merkezindeki hastanelere ait çevresel gürültü seviyelerinin belirlenmesi
  Sayfalar 311 - 319
  Atilla MUTLU
 27. 4,4- bipiridin ve 2-amino-1,4-benzendikarboksilik asit tabanlı yeni bileşiğin sentezlenmesi ve hidrojen bağlı 3D polimerik yapısı
  Sayfalar 320 - 326
  Görkem OYLUMLUOĞLU
 28. Yeni 1,3,4-tiadiazol bileşikleri: sentez, spektroskopik karakterizasyon ve DFT hesaplamalarına dayanan teorik analizler
  Sayfalar 327 - 340
  Muhammet Serdar ÇAVUS, Halit MUĞLU
 29. Fotovoltaik modüllerin akım-gerilim eğrilerinin simülasyonunda kullanılacak olan yöntemin seçimi
  Sayfalar 341 - 354
  Ali ŞENTÜRK
 30. Farklı sıcaklıklar altında BSR yakıt demetinin efektif çoğalma faktörü ve yakıt sıcaklığı katsayısı hesaplamaları
  Sayfalar 355 - 363
  Tayfun AKYÜREK
 31. Poli(akrilik asit) / Zr-Sütunlu kil süper absorplayıcı kompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve şişme özellikleri
  Sayfalar 364 - 374
  Zehra BEKÇİ MOLU
 32. Trabzon’da konut projeleri: Pazarlama söylemleri ve fiziksel çevre özellikleri
  Sayfalar 375 - 388
  Yelda AYDIN TÜRK, Beyza KARADENİZ
 33. Yeni bir oksazol-5-on türevinin yapısal karakterizasyonu ve DFT çalışmaları
  Sayfalar 389 - 397
  Muhittin AYGÜN
 34. Erçek Gölü Havzası çevresinin aktif tektoniği ve havza dolgusunun litostratigrafisi (Van, Türkiye)
  Sayfalar 398 - 411
  Bülent DOĞAN
 35. Monojenik yarıgrup graflarının güçlü çarpımlarının bazı graf parametreleri
  Sayfalar 412 - 420
  Nihat AKGÜNEŞ
 36. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve Çoruh alabalığı (Salmo coruhensis) sperm motilitesinin başlamasında pH’ın rolü
  Sayfalar 421 - 429
  Filiz KUTLUYER
 37. Zaman kesirli KdV denklemlerinin residual kuvvet serisi yöntemi ile yaklaşık çözümü
  Sayfalar 430 - 439
  Mehmet ŞENOL, Ayşe ATA
 38. Kesirli telegraf kısmi diferansiyel denklemlerin fark şeması metodu ile nümerik çözümü
  Sayfalar 440 - 449
  Mahmut MODANLI
 39. MATLAB/Simulink ile tek-makinalı sonsuz-baralı bir güç sisteminin kararlılık analizi
  Sayfalar 450 - 470
  Serdar EKİNCİ, Baran HEKİMOĞLU
 40. Bazı sedatif ve anestezik aromatik bitki yağlarının gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, L.) kan parametreleri üzerine etkileri
  Sayfalar 471 - 482
  Mehmet Fuat GÜLHAN
 41. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin cebir bilgileri ve cebirsel düşünme düzeylerinin problem kurma becerileri açısından incelenmesi
  Sayfalar 483 - 502
  Filiz Tuba DİKKARTIN ÖVEZ, Büşra Aydın ÇINAR
 42. Radyal tabanlı fonksiyon ağlarını kullanarak EKG sinyallerinin sıkıştırılması
  Sayfalar 503 - 513
  Ömer KARAL
 43. Derin kazı destek sistemlerinin analizinde geoteknik modelleme farklılıkları
  Sayfalar 514 - 526
  Vedat ASLAN, Banu YAĞCI
 44. Metamalzeme tabanlı çok bantlı enerji hasadı uygulaması
  Sayfalar 517 - 538
  Mehmet BAKIR
 45. Bazı makrohalkalı tiyocrown eterlerin polifenol oksidaz enzimi üzerindeki inhibisyon etkilerinin araştırılması
  Sayfalar 539 - 546
  Adem ERGÜN, Baki ÇİÇEK
 46. Türkiye’de sanayi üretim endeksinin zaman serileri yöntemi ile incelenmesi
  Sayfalar 547 - 554
  Hatice ÖNCEL ÇEKİM
 47. Gözenekli malzemelerin ses yutma katsayılarının deneysel ve sayısal yöntemlerle bulunması
  Sayfalar 555 - 564
  Hüray CAN
 48. Simmental ırkı sığırlardan elde edilen sütlerde antioksidan aktivitelerin belirlenmesi
  Sayfalar 565 - 571
  Yeliz ÇAKIR SAHİLLİ
 49. Hayat ve hayat dışı sigortalar için karar verme problemi
  Sayfalar 572 - 588
  Fatma KARACA, Nihal TAŞ
 50. Bigadiç (Balıkesir, Türkiye) civarında gözlenen höylandit/klinoptilolit zeolit oluşumlarının teknolojik özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 589 - 601
  Öykü BİLGİN, Sadiye KANTARCI
 51. Yarı katı şekillendirilmiş AlSi12 alüminyum alaşımında Ag ilavesinin mikroyapıya etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 602 - 611
  Adnan TÜRKER, Nurşen SAKLAKOĞLU
 52. Farklı puzolanların tekli, ikili ve üçlü çimentolu sistemleri içeren harç karışımlarının dayanımı ve geçirgenlik performansı açısından kıyaslanması
  Sayfalar 612 - 625
  Ali MARDANI-AGHABAGLOU, Süleyman ÖZEN, Sultan Husein BAYQRA, Hassane Amidou OUEDRAOGO
 53. Manisa’da partikül madde (PM10) kirliliğinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 626 - 633
  Barış YILMAZ