Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1307-1076 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Bayburt Üniversitesi |
Kapak Resmi

56.413

200.832
Cilt: 13 Sayı:25 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 25 - Haz 2018
 1. Yaşam Amaçları ve Psikolojik İyi Oluşun Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordayıcı Rolü
  Sayfalar 7 - 26
  FATMA EBRU İKİZ, ESRA ASICI, ZÖHRE KAYA, KEMAL BALKAN
 2. Bağlanma Stilleri, Psikolojik İyi Olma ve Sosyal Güvende Hissetme: Aralarındaki İlişki Ne?
  Sayfalar 27 - 40
  Çiğdem Berber Çelik
 3. TÜRKİYE'DE CUMHURİYETİN İLANIYLA BİRLİKTE YETİŞTİRİLECEK BİREYLERE KAZANDIRILMASI DÜŞÜNÜLEN TEMEL NİTELİKLER
  Sayfalar 41 - 56
  Fatih Demir, Tayip Duman
 4. Türkiye’de Matematik ve Fen Eğitiminde Kavram Yanılgılarıyla İlgili Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: Tematik Bir İnceleme
  Sayfalar 57 - 92
  Tuba Adıgüzel, Furkan Şimşir, Özlem Çubukluöz, Burçin Gökkurt Özdemir
 5. Türkiye’de Kuantum Öğrenme Yaklaşımı ile ilgili Yapılan Çalışmalar Üzerine bir Literatür İncelemesiKuantum öğrenme yaklaşımı, tematik analiz, eğitim araştırmaları
  Sayfalar 93 - 108
  Maşide Güler, Mustafa Yazıcı
 6. Tarihi Olaylar Değerlendirilirken Ahlaki Yargı Yapılmalı mıdır? Tarih Öğretmen Adaylarının Ahlaki Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 109 - 134
  mehmet elban
 7. Lise Öğrencilerinin “Ödev” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 135 - 162
  Gulay EKİCİ, Hasan Akdeniz
 8. Yeni Bir Bakış - 3 Boyutlu Yazıcılar ve Öğretimsel Kullanımı: Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 163 - 184
  Gürkan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Embiya Çelik
 9. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SIRA ÇİZME DAVRANIŞLARININ NEDENLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 185 - 202
  Yakup GÖKDAŞ
 10. İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlkenin İşbirlikli Öğrenme ve Modellerle Birlikte Uygulanmasının Fen Başarısına Etkisi
  Sayfalar 203 - 238
  SEDA OKUMUŞ, KEMAL DOYMUŞ
 11. Necmettin Tozlu’nun İnsan ve Eğitime Bakışı
  Sayfalar 239 - 258
  Tuncay Ceylan
 12. İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerine Drama Yöntemiyle Tam Sayılarla Toplama İşleminin Öğretim Sürecinin İncelenmesi
  Sayfalar 259 - 294
  Nazmiye AKYAZI, Abdullah KAPLAN
 13. Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Laboratuvar Kullanımının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
  Sayfalar 295 - 320
  Mustafa YAZICI, Ali KURT