Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1307-1076 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Bayburt Üniversitesi |
Kapak Resmi

46.130

140.643
Cilt:12 Sayı:24 Son Sayı
Cilt 12 - Sayı 24 - Ara 2017
 1. 8. Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Konusunda Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi
  Sayfalar 467 - 486
  Elif Türnüklü, Mustafa Zeki Aydoğdu, Ayşe Simge Ergin
 2. Teknoloji Öğrenimine Karşı Motivasyon ve Öz-düzenleme Ölçeği’nin (TÖMÖD) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 487 - 514
  Ali Rıza Şekerci
 3. Akran Öğretiminin Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 515 - 526
  Tamer Yıldırım, Nurtaç Canpolat
 4. Aritmetik ve Cebir Kavramları ile İlgili Farkındalık
  Sayfalar 527 - 558
  Yaşar Akkan, Pınar Akkan, Bülent Güven
 5. Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Olasılık Öğretimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 559 - 572
  Ömer Sinan Can, Tevfik İşleyen, Betül Küçük Demir
 6. Mikro-Öğretim Yöntemi Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Kullanım Düzeylerini Nasıl Değiştirmektedir?
  Sayfalar 573 - 592
  Gül Kaleli Yılmaz, Ali Ergün
 7. Eğitsel Şarkı ve Oyun Tekniklerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kalıcılığı Üzerine Etkileri
  Sayfalar 593 - 612
  Fatih Gürbüz, Ezelnur Çeker, Ufuk Töman
 8. Yetişkin Eğitiminde ‘Sekiz Süreç Elementi’ Doğrultusunda Öğretmenlerin Aldıkları Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 613 - 634
  Kevser Kara, Berna Karakoç
 9. Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Eğitim Alan Dersi Öğretim Elemanlarının Liderlik Düzeyleri
  Sayfalar 635 - 648
  Hülya Kasapoğlu
 10. Öğrenme Amaçlı Yazmanın Modern Fizik Konularını Öğrenmede ve Öğrenciler Üzerinde Etkisi
  Sayfalar 649 - 666
  Funda Yeşildağ Hasançebi, Gülşen Koçak, Asiye Pınar Köksal, Sabriye Seven
 11. 5., 6., 7., 8. Sınıfların Fen Bilimleri Dersine Ait Sınav Sorularının Soru Biçimlerine Göre Değerlendirilmesi (Muş İli Örneği)
  Sayfalar 667 - 682
  Hasan Güleryüz, İbrahim Erdoğan
 12. Görsel Sanatlar Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 683 - 692
  Yakup Gökdaş, Derya Öztürk
 13. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Cinsiyeti ile İlgili Görüşleri
  Sayfalar 693 - 710
  Mehmet Yalçın, Fatma Ağgül Yalçın, Bilal Macun
 14. Hayat Boyu Öğrenme
  Sayfalar 711 - 722
  Osman Samancı, Ebru Ocakcı
 15. Bilimsel Bir Dergide Yayımlanan Nicel Veri Analizi Programları Kullanılmış Makalelerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 723 - 746
  Ali İhsan Mut, Tamer Kutluca, Samet Gündüz
 16. Erteleme Eğilimi ve Baş Etme Yolları Araştırmaları Bulgularının Dini Erteleme Açısından Yorumlanması
  Sayfalar 747 - 780
  Ömer Demir
 17. Müdürlerin Okul Liderliği Davranışları: Öğretimsel Destek, İlişki ve Açıklık Düzeyleri
  Sayfalar 781 - 808
  Fatma Köybaşı, Kadir Beycioğlu, Celal Teyyar Uğurlu, Niyazi Özer
 18. Probleme Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenme Materyalinin Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Algılarındaki Gelişime Etkisi
  Sayfalar 809 - 830
  Gülşah Sezen Vekli, Atilla Çimer
 19. Cumhuriyetin İlanından Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Harita ve Yön Okuryazarlığı
  Sayfalar 831 - 858
  Memet Kuzey
 20. Okulda Zorbalık ve Şiddetin Nedenleri ve Önlenmesinin Yönetimi (Muğla Merkez İlçe Örneği)
  Sayfalar 859 - 880
  Vural Hoşgörür, Asil Orhan
 21. Öğretmen Adaylarının Elektrokimya Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 881 - 906
  Adem Yılmaz, Samih Bayrakçeken
 22. Özel Yetenekli Çocukların Psikolojisi: Teoriden Uygulamaya Kitabının İncelenmesi
  Sayfalar 907 - 912
  Gülsüm Mehdiyev