Kapak Resmi
1.685     |     5.562
Arşiv
Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki araştırmaları, yayın tanıtımlarını kapsayan dergi; kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon ana başlıklarında hazırlanan çalışmaları kapsamaktadır.

Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi Son Sayı
Sayı 8 - Ara 2017