Kapak Resmi
1.368     |     4.817
Arşiv
Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki araştırmaları, yayın tanıtımlarını kapsayan dergi; kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon ana başlıklarında hazırlanan çalışmaları kapsamaktadır.

Bilgi ve Belge Araştırmaları Son Sayı
Sayı 6 - Ağu 2017