Kapak Resmi
1.197     |     4.147
Dergi Sayıları
Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki araştırmaları, yayın tanıtımlarını kapsayan dergi; kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon ana başlıklarında hazırlanan çalışmaları kapsamaktadır.
Bilgi ve Belge Araştırmaları Son Sayı
Sayı 6 - Ağu 2017