Bilgi Ve Belge Araştırmaları
Cover Image
ISSN 2148-8975 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Istanbul University |
Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki araştırmaları, yayın tanıtımlarını kapsayan dergi; kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon ana başlıklarında hazırlanan çalışmaları kapsamaktadır.

Bilgi Ve Belge Araştırmaları

ISSN 2148-8975 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Istanbul University |
Cover Image

2.747

10.060
Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki araştırmaları, yayın tanıtımlarını kapsayan dergi; kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon ana başlıklarında hazırlanan çalışmaları kapsamaktadır.