EDİTÖR KURULU

SAHİBİ

Prof. Dr. Ercan HAYTOĞLU

((Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, T.C. Tarihi ABD Başkanı)


EDİTÖRLER (EDITORS)

Prof. Dr. Mithat AYDIN

(Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Başkanı)

maydin@pau.edu.tr


Öğr. Gör. Cengiz AKSEKİ 

(Pamukkale Üniversitesi, Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi)

cakseki@pau.edu.tr