Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 15, Sayfalar 610 - 633 2018-01-01

BİR İTALYAN MİLLETVEKİLİNİN YENİ TÜRKİYE HAKKINDA FİKİRLERİ (1925)

Mevlüt ÇELEBİ [1]

94 107

İki dünya savaşı arası dönemde Türkiye-İtalya ilişkileri hep sorunlu oldu. Yeni Türkiye’nin dış ilişkileri barış ve dostluk anlayışı üzerinde gelişirken Faşist İtalya, yayılmacı bir siyaseti benimsedi. Faşistlerin Akdeniz bölgesini İtalyan yayılmacılığı için hedef coğrafya olarak seçmesi, Türkiye ile İtalya’yı karşı karşıya getirdi. Mussolini’nin emperyalist politikası kamuoyunda da kuvvetli bir destek buldu. Milletvekili Orazio Pedrazzi de İtalya’nın Akdeniz ve Anadolu’yu hedef alan siyasetine destek verenlerden birisiydi. Pedrazzi, meclisteki konuşmalarında bu fikirlerini dile getirdi. 1924’te yaptığı bir Doğu seyahatinden sonra yazdığı kitapta da bu fikirlerini daha ayrıntılı olarak anlattı. Pedrazzi, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Avrupalılarla iş birliği yapmadığı için suçlarken, Anadolu’nun, az nüfuslu Türklerin yönetiminde layık olduğu gibi değerlendirilmediğini ileri sürdü.  Pedrazzi’nin bu fikirleri Türk kamuoyunda tepkiyle karşılanmakla birlikte kitabı, Türkçeye tercüme edilerek bir gazetede tefrika edildi.

Türkiye, İtalya, Türk-İtalyan İlişkileri, Orazio Pedrazzi ve Anadolu
 • A- Gazeteler Ȃhenk, 4 Temmuz 1926.
 • Cumhuriyet‚ 21 Nisan 1925; 2 Temmuz 1926
 • Hâkimiyet-i Milliye‚ 20 Nisan 1925.
 • Il Giornale d’Italia, 30 Agosto 1923.
 • İkdam, 17 Nisan 1925.
 • L’Epoca, 2 Settembre 1923.
 • Vakit‚ 31 Teşrin-i evvel 1925; 16 Mayıs 1926; 13 Haziran 1926.
 • Vatan‚ 21 Nisan 1925; 27 Nisan 1925.
 • B- Kitap ve Makaleler Ağaoğlu Ahmed‚ “Bir Konferans Münasebetiyle”‚ Hâkimiyet-i Milliye‚ 20 Nisan 1925.
 • Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legıslatura XXVII- l. Sessıone-Dıscussioni- (4 Giugno 1924), s.125-127;
 • http://storia.camera.it/regno/lavori/leg27/sed006.pdf (Erişim: 24.01.2018 22:46.)
 • Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XVII- 1. Sessione-Discussioini (26 Marzo 1925), s. 2983-2988;
 • http://storia.camera.it/regno/lavori/leg27/sed072.pdf, (Erişim: 01.01.2018 22:56)
 • Bertonelli, Francesco (1930), Il nostro mare, Firenze.
 • Bevione , Giuseppe (1933), “Undici anni di politica estera Mussoliniana”, Gerarchia, Anno: XIII, No: 10 (29 Ottobre), ss. 815-823.
 • Beydilli, Kemal, “Şark Meselesi”, Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi, C.38, ss.353-357.
 • Bulut, Pınar (2007), 1923-1933 Yılları Arasında Türk-İtalyan İlişkileri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Burgwyn, H. James (1997), Italian Foreign Policy in the Interwar period, Westport, Connecticut London.
 • Candeloro, Giorgio (1989), Storia dell'Italia moderna, Vol: 8, Feltrinelli Ed., Milano. Çelebi, Mevlüt (2000), “Türk Kaynaklarına Göre Atatürk Döneminde Türk-İtalyan Siyasî İlişkileri”, Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, (25-29 Ekim 1999-Türkistan-Kazakistan), Bildiriler, C.I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, ss.265-287.
 • Çelebi, Mevlüt (2002), “Atatürk Dönemi Dış Politikasında İtalya Faktörü (1923-1938)”, Türkler, C.16, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, , ss.661-671.
 • Mehmet Asım, “Yeni Propagandalar”, Vakit, 20 Mayıs 1926.
 • Montanelli, Indro (2006), Storia d’italia, Vol: VII, (1919-1936), Edizione per Oggi, Milano.
 • Pabuççular, Hazal (2009), Turkish-Italian Relations in the Interwar Period, Boğaziçi University, İstanbul.
 • Pederazzi, Orazio (1925), Il Levante Mediterraneo e l’Italia, Alpes, Milano.
 • “Siyasi Tefrikamız: Şarkî Akdeniz ve İtalya. Bir İtalyan Mebusunun Eseri”, Vakit, 17 Mayıs-4 Temmuz 1926.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, (1976), C.18, (14 Nisan 1341- 22 Nisan 1341), TBMM Matbaası, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8244-661X
Yazar: Mevlüt ÇELEBİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { belgi399437, journal = {Belgi Dergisi}, issn = {2146-4456}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {610 - 633}, doi = {}, title = {BİR İTALYAN MİLLETVEKİLİNİN YENİ TÜRKİYE HAKKINDA FİKİRLERİ (1925)}, key = {cite}, author = {ÇELEBİ, Mevlüt} }
APA ÇELEBİ, M . (2018). BİR İTALYAN MİLLETVEKİLİNİN YENİ TÜRKİYE HAKKINDA FİKİRLERİ (1925). Belgi Dergisi, 2 (15), 610-633. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/belgi/issue/35752/399437
MLA ÇELEBİ, M . "BİR İTALYAN MİLLETVEKİLİNİN YENİ TÜRKİYE HAKKINDA FİKİRLERİ (1925)". Belgi Dergisi 2 (2018): 610-633 <http://dergipark.gov.tr/belgi/issue/35752/399437>
Chicago ÇELEBİ, M . "BİR İTALYAN MİLLETVEKİLİNİN YENİ TÜRKİYE HAKKINDA FİKİRLERİ (1925)". Belgi Dergisi 2 (2018): 610-633
RIS TY - JOUR T1 - BİR İTALYAN MİLLETVEKİLİNİN YENİ TÜRKİYE HAKKINDA FİKİRLERİ (1925) AU - Mevlüt ÇELEBİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Belgi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 610 EP - 633 VL - 2 IS - 15 SN - 2146-4456- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Belgi Dergisi BİR İTALYAN MİLLETVEKİLİNİN YENİ TÜRKİYE HAKKINDA FİKİRLERİ (1925) %A Mevlüt ÇELEBİ %T BİR İTALYAN MİLLETVEKİLİNİN YENİ TÜRKİYE HAKKINDA FİKİRLERİ (1925) %D 2018 %J Belgi Dergisi %P 2146-4456- %V 2 %N 15 %R %U
ISNAD ÇELEBİ, Mevlüt . "BİR İTALYAN MİLLETVEKİLİNİN YENİ TÜRKİYE HAKKINDA FİKİRLERİ (1925)". Belgi Dergisi 2 / 15 (Ocak 2018): 610-633.