Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 15, Sayfalar 656 - 679 2018-01-01

TÜRK ULUSAL BASININA GÖRE 1938’DE HATAY VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN HATAY’DAKİ YANSIMASI

Mithat AYDIN [1] , Cengiz AKSEKİ [2]

146 216

1938’de Türk dış politikası Hatay sorununa odaklanmıştır. Bu suretle Atatürk, ömrünün son yılını Hatay konusunun çözümüne adamıştır. Her aşaması, Atatürk tarafından hassas bir şekilde yönlendirilen bu süreç, Hatay’ın bağımsızlığı ile sonuçlanmıştır. Büyük acılar yaşayan Hatay’ın bağımsızlığını kazanmasındaki rolü nedeniyle bölgede Atatürk’e karşı derin bir sevgi ve saygı hissedilmiştir. Bu bağlamda Atatürk devrimleri Hatay’da da uygulanmaya çalışılmıştır. Onun ölümü, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren bütün toplumlar gibi, Hatay’da da samimi bir üzüntü yaratmıştır. Bu çalışmada Türk ulusal basınında çıkan haberlerden hareketle 1938 yılı gelişmeleri ve Atatürk’ün vefatının Hatay’daki yansımaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Türk ulusal basını, Atatürk, Hatay, Atatürk’ün ölümü
 • Gazeteler Akşam
 • Cumhuriyet
 • Kurun
 • Son Posta
 • Son Telgraf
 • Tan
 • Ulus
 • Yeni Sabah
 • Kitaplar Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK AAM Yayını, C.I. , TTK Basımevi 1997
 • Kocatürk, Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1992 Melek, Abdurrahman, Hatay Nasıl Kurtuldu, AKDTYK TTK Yayınları, Ankara 1991
 • Soyak, Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 1973
 • Sökmen, Tayfur, Hatay’ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar, AKDTYK TTK Yayınları, Ankara 1992
 • Şimşir, Bilal, 10 Kasım Günlüğü, Bilgi Yayınevi, Ankara 2014
 • Tekin, Mehmet, Hatay Devlet Reisi Tayfur Sökmen, Mustafa Kemal Üniversitesi Yayını, Antakya 2002
 • Tekin, Mehmet, Hatay Devleti Millet Meclisi Zabıtları, AKDTYK AAM Yayını, Ankara 2009
 • Makaleler Asker, Ahmet, “Misak-ı Millî’ den Anavatan’a: Sancak Meselesi ve Çözümü”, Yeni Türkiye Misak-ı Millî Özel sayısı, sayı: 93, 2017.
 • Akseki, Cengiz, “Atatürk’ün Ölümünün Türk Ulusal Basınına Yansıması (1938-1939)”, Belgi Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, C.II, Sayı:12, 2006.
 • Aydın, Mithat, “Atatürk’ün Son Hastalığı”, Belgi Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, C.II, Sayı:12, 2006.
 • Çelebi, Mevlüt, “Atatürk’ün Ölümünün Türk Dünyasındaki Yankıları”, Atatürk Haftası Armağanı, Sayı:32 Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ve Denetleme Başkanlığı Yayını, 2005.
 • Çolak, Melek, “Atatürk’ün Vefatı ve Macaristan’daki Yankıları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, AKDTYK Yayını, C.XIX, Sayı.53, Kasım 2003.
 • Dağıstan, Adil-Sofuoğlu, Adnan, “Arşiv Belgeleri Işığında Sancak (Hatay)’ın Bağımsızlık Sürecinin İlk Aşaması ve Türkiye”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXI, 2005, Sayı 61.
 • Dayı, Esin, “Hatay Gazetesi’ne Göre, Atatürk ve Atatürk’ün Vefatının Hataylılar Üzerindeki Tesirleri”, Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005.
 • Köni, Hasan, Hatay Sorununa Yeni Bir Bakış, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C. I, Sayı:4, 1989.
 • Sarınay , Yusuf, Atatürk’ün Hatay Politikası-I- (1936-1938), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XII, Sayı: 34, 1996.
 • ………………, “Atatürk’ün Hatay Politikası-II- (1938-1939)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”, C. XII, Sayı:35, 1996.
 • Tınal, Melih, “Atatürk’ün Vefatının Bulgaristan Kamuoyundaki Yankıları”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi AİİTE Yayını, C.XV, Sayı.31, 2003.
 • Toksoy, Nurcan, “Avrupa Gazetelerinde Atatürk’ün Ölümüyle ilgili Olarak Çıkan Haber ve Yorumların Türk Basınına Yansıması”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı. 37-38, 2006.
 • Toksoy, Nurcan, “Atatürk’ün Vefatının Balkanlar ve Ortadoğu Basınındaki Etkilerinin Türkiye’deki Akisleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 8, Sayı: 2, 2010.
 • Tez Olcay Özkaya Duman, Sancaktan Devlete Hatay Basını (1921-1938), Yayınlanmamış doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD, Isparta 2013
 • Arşiv TBMM Arşivi, Hatay Devleti Belgeleri, Dosya 8., Zabıtname, 10.11.1938/14.11.1938
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2066-845X
Yazar: Mithat AYDIN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2851-804X
Yazar: Cengiz AKSEKİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { belgi399442, journal = {Belgi Dergisi}, issn = {2146-4456}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {656 - 679}, doi = {}, title = {TÜRK ULUSAL BASININA GÖRE 1938’DE HATAY VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN HATAY’DAKİ YANSIMASI}, key = {cite}, author = {AYDIN, Mithat and AKSEKİ, Cengiz} }
APA AYDIN, M , AKSEKİ, C . (2018). TÜRK ULUSAL BASININA GÖRE 1938’DE HATAY VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN HATAY’DAKİ YANSIMASI. Belgi Dergisi, 2 (15), 656-679. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/belgi/issue/35752/399442
MLA AYDIN, M , AKSEKİ, C . "TÜRK ULUSAL BASININA GÖRE 1938’DE HATAY VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN HATAY’DAKİ YANSIMASI". Belgi Dergisi 2 (2018): 656-679 <http://dergipark.gov.tr/belgi/issue/35752/399442>
Chicago AYDIN, M , AKSEKİ, C . "TÜRK ULUSAL BASININA GÖRE 1938’DE HATAY VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN HATAY’DAKİ YANSIMASI". Belgi Dergisi 2 (2018): 656-679
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK ULUSAL BASININA GÖRE 1938’DE HATAY VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN HATAY’DAKİ YANSIMASI AU - Mithat AYDIN , Cengiz AKSEKİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Belgi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 656 EP - 679 VL - 2 IS - 15 SN - 2146-4456- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Belgi Dergisi TÜRK ULUSAL BASININA GÖRE 1938’DE HATAY VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN HATAY’DAKİ YANSIMASI %A Mithat AYDIN , Cengiz AKSEKİ %T TÜRK ULUSAL BASININA GÖRE 1938’DE HATAY VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN HATAY’DAKİ YANSIMASI %D 2018 %J Belgi Dergisi %P 2146-4456- %V 2 %N 15 %R %U
ISNAD AYDIN, Mithat , AKSEKİ, Cengiz . "TÜRK ULUSAL BASININA GÖRE 1938’DE HATAY VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN HATAY’DAKİ YANSIMASI". Belgi Dergisi 2 / 15 (Ocak 2018): 656-679.