Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 15, Sayfalar 680 - 693 2018-01-01

GAZİANTEP’TE VARLIK VERGİSİ UYGULAMASI

Mehmet Serkan ŞAHİN [1]

139 118

Varlık Vergisi Kanunu İkinci Dünya Savaşı’nın tüm ağırlığı ile hissedildiği ve savaş ekonomisi koşullarında alınan önlemlerin yetersiz kaldığı 1942 yılında parlamento tarafından kabul edildi. 1942-1944 yılları arasında on altı ay boyunca uygulanan bu vergi kanunu olağanüstü koşullar sonucunda hükümetin başvurmak zorunda kaldığı bir çözüm arayışı idi. Benzerlerinin savaş yıllarında ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere diğer ülkelerde de uygulandığı bu vergiden hükümetin sağladığı gelir 314,9 milyon lira oldu. Gaziantep’te kurulan Varlık Vergisi Komisyonu vilayet genelinde mükelleflere 792.540 lira vergi tahakkuk ettirdi. Kent merkezinde ise 261 mükellef toplam 469.738 lira vergi ödedi. Gaziantep’te vergisini ödemediği için çalışma kamplarına sevk edilen mükellef olmadı. Bu çalışmada dönemin Gaziantep yerel basınından yararlanılarak Varlık Vergisi Kanunu’nun Gaziantep’te uygulanması ve sonuçları incelenecektir. 

İkinci Dünya Savaşı, Varlık Vergisi, Gaziantep, Müslümanlar, Azınlıklar
 • 1. Arşivler TBMM Arşivi
 • 2. Resmi Yayınlar Ayın Tarihi
 • TBMM Zabıt Ceridesi
 • T.C. Resmî Gazete
 • 3. Süreli Yayınlar Yeni Gaziantep
 • 4. Kitap ve Makaleler Akar, Rıdvan, Aşkale Yolcuları Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları, Belge Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Aktar, Ayhan, Varlık Vergisi ve ‘Türkleştirme’ Politikaları, 8. b., İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Aktar, Ayhan, “Varlık Vergisi’nin Hikâyesi”, Toplumsal Tarih, S. 121 (Ocak 2004), s. 82-87.
 • Aydemir, Şevket Süreyya, İkinci Adam, C. 2 (1938-1950), 5. b., Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.
 • Barutçu, Faik Ahmet, Siyasî Anılar 1939-1954, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1977.
 • Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, Fiat İstatistikleri 1936-1947, Ankara, 1948.
 • Boratav, Korkut, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2005, 10. b., İmge Kitabevi, Ankara, 2006.
 • Çavdar, Tevfik, Türkiye Ekonomisinin Tarihi 1900-1960, İmge Kitabevi, Ankara, 2003.
 • Derin, Haldun, Çankaya Özel Kalemini Anımsarken (1933-1951), Haz: Cemil Koçak, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995.
 • Haytoğlu, Ercan, “Varlık Vergisi Denizli Uygulaması”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 11 (2005), s. 159-185.
 • Kafaoğlu, A. Başer, Varlık Vergisi Gerçeği, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Kayra, Cahit, Savaş Türkiye Varlık Vergisi, 5. b., Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2015.
 • Koçak, Cemil, Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1938-1945), C. 2, 5. b., İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Metinsoy, Murat, İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Gündelik Yaşamda Devlet ve Toplum, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016.
 • Nadi, Nadir, Perde Aralığından, 2. b., Cumhuriyet Yayınları, İstanbul, 1965.
 • Ökte, Faik, Varlık Vergisi Faciası, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul, 1951.
 • Sertel, Sabiha, Roman Gibi, Belge Yayınları, İstanbul, 1987.
 • Sertel, Zekeriya, Hatırladıklarım, Can Yayınları, İstanbul, 2015.
 • Tabak, Serap, “Varlık Vergisi ve Afyon’daki Uygulaması”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XVII, S. 2 (2002), s. 59-77.
 • Tabak, Serap, “Varlık Vergisi ve Aydın İlinde Uygulaması”, Gazi Akademik Bakış, C. 9, S. 17 (2015), s. 279-294.
 • Tekeli, İlhan / İlkin, Selim, Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi, C. 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.
 • Tekeli, İlhan / İlkin, Selim, İktisadî Politikaları ve Uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi, C. 2, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.
 • Tezel, Yahya Sezai, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), 5. b., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Toprak, Zafer, “Türkiye’de Muhalefetin Doğuşu II. Dünya Savaşı ve Tek Partinin Sonu”, Toplumsal Tarih, S. 121 (Ocak 2004), s. 70-75.
 • Türkiye Cumhuriyeti 1942 Senesi Hazine Hesabı Umumisi, Damga Matbaası, 1944.
 • Türsan, Nurettin, Anılar, Arma Yayınları, İstanbul, (basım tarihi yok).
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3417-8635
Yazar: Mehmet Serkan ŞAHİN
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { belgi399446, journal = {Belgi Dergisi}, issn = {2146-4456}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {680 - 693}, doi = {}, title = {GAZİANTEP’TE VARLIK VERGİSİ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Mehmet Serkan} }
APA ŞAHİN, M . (2018). GAZİANTEP’TE VARLIK VERGİSİ UYGULAMASI. Belgi Dergisi, 2 (15), 680-693. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/belgi/issue/35752/399446
MLA ŞAHİN, M . "GAZİANTEP’TE VARLIK VERGİSİ UYGULAMASI". Belgi Dergisi 2 (2018): 680-693 <http://dergipark.gov.tr/belgi/issue/35752/399446>
Chicago ŞAHİN, M . "GAZİANTEP’TE VARLIK VERGİSİ UYGULAMASI". Belgi Dergisi 2 (2018): 680-693
RIS TY - JOUR T1 - GAZİANTEP’TE VARLIK VERGİSİ UYGULAMASI AU - Mehmet Serkan ŞAHİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Belgi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 680 EP - 693 VL - 2 IS - 15 SN - 2146-4456- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Belgi Dergisi GAZİANTEP’TE VARLIK VERGİSİ UYGULAMASI %A Mehmet Serkan ŞAHİN %T GAZİANTEP’TE VARLIK VERGİSİ UYGULAMASI %D 2018 %J Belgi Dergisi %P 2146-4456- %V 2 %N 15 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Mehmet Serkan . "GAZİANTEP’TE VARLIK VERGİSİ UYGULAMASI". Belgi Dergisi 2 / 15 (Ocak 2018): 680-693.