Yıl 2016, Cilt 64, Sayı 2, Sayfalar 189 - 201 2017-12-31

Ways of Explaining Temporal System of the Turkish Language to Russian Students
RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER

Elena OGANOVA [1]

50 823

This work deals with differences in temporal systems of the Turkish and

the Russian languages with the accent on translation difficulties caused by

semantic diversity in these systems. The author focuses on structural and

semantic peculiarities of Turkish and Russian tenses and presents training

examples which throw light to semantic differences between two systems and

can to a certain extent prevent Russian students from making translation mistakes.

The analysis of these examples gave base to some general conclusions.

Bu çalışmada Rusça ve Türkçe zaman paradigmaları karşılaştırılmakta ve

iki dilin zaman paradigmalarının getirdiği semantik farktan kaynaklanan çeviri

zorluklarına dikkat edilmektedir. Çalışmada Türkçe ve Rusçanın zamanlarının

yapısal ve semantik özelliklerine vurgu yapılmakta ve iki dil arasında

ortaya çıkan semantik farkı anlatabilecek ve Rus öğrencilerin çeviri hatalarını

önleyebilecek Türkçe ve Rusça örnekler verilip bu örneklerin analiz edilmesine

dayalı bazı sonuçlar tespit edilmektedir.

 • Бондарко, А.В. (1971) Вид и время русского глагола (значение и употребление). М.: Просвещение, 1971. [Bondarenko, A.V. (1971) Rusça Gramerinde Fiiller: Görünüş ve Zaman (Anlamlar ve Kullanılış). Moskova: Prosvyaşeniye]
 • Гаджиев Э.Н. (2002). Видо-временные формы глагола в кумыкском и турецком языках (в сравнительном освещении). Махачкала: ДГПУ. [Gaciyev, E.N. (2002) Kumık ve Türkçe Dillerinde Fiillerin Zaman ve Aspekti: Karşılaştırmalı Analiz. Mahaçkale: Dağıstan Devlet Pedagojik Üniversitesi]
 • Керимов К.Р. (2002) Контрастивная аспектология лезгинского и русского языков. – Махачкала: ДГУ, 2002. [Kerimov, K.R. (2002) Lezgin ve Rus Dillerinin Karşılaştırmalı Aspektolojisi. Mahaçkale: Dağıstan Devlet Üniversitesi]
 • Насилов, Д.М. (1989) Проблемы тюркской аспектологии. Акциональность. Л.: Наука, 1989. [Nasilov, D.M. (1989). Türki Dillerde Aspekt Sorunları. Aksiyonalite. Leningrad: Nauka.]
 • Оганова, Е.А., Ларионова, Е.И. (2014) Современный турецкий язык: практикум по грамматике. М.: МБА. [Oganova, E., Larionova, E. (2014) Çağdaş Türkçe Gramerinin Uygulamalı Ders Kitabı. Moskova: MBA]
 • Bacanli, Eyüp (2014), Kılınış Kategorisi ve Altaycada Kılınış Belirleyicisi Olarak Art Fiiller, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Banguoğlu, Tahsin (1998), Türkçenin Grameri (5. baskı), Ankara, TDK Yayınları.
 • Ergin, Muharrem (2009), Türk Dil Bilgisi, İstanbul, Bayrak Yayınları.
 • Gencan, Tahir Nejat (1971), Dilbilgisi, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Johanson L. (1971), Aspekt im Türkischen, Uppsala.
 • Korkmaz, Zeynep (2007), Türkiye Türkçesi Grameri, Şekil Bilgisi, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tanyü, Ali Şevki (1974), Temel Rus Grameri, Danimarka, Kopenhag Üniversitesi Slavistik Enstitüsü, 1974.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Elena OGANOVA
Ülke: Russian Federation


Bibtex @araştırma makalesi { belleten374980, journal = {Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten}, issn = {0564-5050}, eissn = {2651-5113}, address = {Türk Dil Kurumu}, year = {2017}, volume = {64}, pages = {189 - 201}, doi = {}, title = {RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER}, key = {cite}, author = {OGANOVA, Elena} }
APA OGANOVA, E . (2017). RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten, 64 (2), 189-201. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/belleten/issue/33870/374980
MLA OGANOVA, E . "RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER". Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten 64 (2017): 189-201 <http://dergipark.gov.tr/belleten/issue/33870/374980>
Chicago OGANOVA, E . "RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER". Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten 64 (2017): 189-201
RIS TY - JOUR T1 - RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER AU - Elena OGANOVA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 201 VL - 64 IS - 2 SN - 0564-5050-2651-5113 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER %A Elena OGANOVA %T RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER %D 2017 %J Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten %P 0564-5050-2651-5113 %V 64 %N 2 %R %U
ISNAD OGANOVA, Elena . "RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER". Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten 64 / 2 (Aralık 2017): 189-201.