İntihal Politikası

Business, Economics and Management Research Journal yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"ni başlatmadan önce her makaleyi iThenticate programı ile makale benzerlik taramasından geçirmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 25'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını % 25'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.