Açık Erişim Politikası

Business, Economics and Management Research Journal (BEMAREJ) bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimsemektedir. Hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmalara internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın serbestçe erişilebilir, bu çalışmalar okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir.

Business, Economics and Management Research Journal (BEMAREJ) yayınlayacağı bütün makaleleri için  Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi bu telif lisansı sözleşmesi ile sahip olduğu makalelerdeki bilgileri paylaşırken haklarını da korumaktadır.