Makale İşleme ve Yayın Ücreti

Business, Economics and Management Research Journal yazarlardan makale gönderimi, değerlendirilmesi ve basım aşamalarında herhangi bir basım ücreti almamaktadır.