Telif Hakkı Düzenlemesi

Business, Economics and Management Research Journal (BEMAREJ)'e yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmış veya herhangi bir yayın ortamına yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.

Yazar(lar) makalelerinin BEMAREJ'de yayımlanmak üzere değerlendirilmesi için başvuru yaparken Yayın Hakkı Devir Formu da doldurup, imzalayarak ve tarayarak sisteme PDF dosya olarak yüklemelidirler. Sorumlu yazar bu formu ıslak imza ile imzalamalı ve makale başvurusu sırasında ek dosya yükleme kısmından sisteme yüklemelidir. Yayın Hakkı Devir Formu düzenlenip gönderilmeyen çalışmalar işleme konulmazlar. Yayın hakkı devir formu için tıklayınız.

Makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın hakları süresiz olarak BEMAREJ'e aittir.

BEMAREJ makalelerin yayın hakkını devrini yazarlardan almak suretiyle aşağıdaki belirtilen haklarını saklı tutar:

  • Patent hakları
  • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş hakları
  • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı
  • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı
  • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel internet sitelerinde veya bağlı olduğu üniversitesinin akademik arşiv sisteminde depolama ve bu sistem aracılığıyla açık erişime sunma hakkı