Editör

Editör Kurulu

                                                         

Dr. besyo BESYO

Turkey
besyo@kilis.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Spor Bilimleri

Yardımcı Editör


                                                                      


Bilim Kurulu

Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. A. Azmi YETİM, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜNAY, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Güner EKENCİ, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Settar Koçak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Metin KAYA, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Nurtekin ERKMEN, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. M. Ruhat YAŞAR, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. M. Ali YILDIRIM, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer ÇİMEN, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ULUKAN, Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan ŞAHAN, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Fikret RAMAZANOĞLU, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Hüdaverdi MAMAK, Ömer Halisdemir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARGÜN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yavuz TOPKAYA, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serhat KUZUCU, Kilis 7 Aralık Üniversitesi


Yrd. Doç. Dr. Halil UZUN, Kilis 7 Aralık Üniversitesi


Yrd. Doç. Dr. Murat ATASOY, Ahi Evran Üniversitesi


Dr. Faruk GÜVEN, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Sekreterya