Bulletin of Economic Theory and Analysis
Kapak Resmi
e-ISSN 2548-0707 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Songur |

Bulletin of Economic Theory and Analysis hem kamu hem de özel sektörle ilgili belirli sorunların ekonomik analizini teşvik eden bilimsel, hakemli bir dergidir. Dergi bir yandan ekonomi teorilerini destekleyen nicel ve ampirik çalışmaları teşvik ederken, diğer yandan ekonomi teorilerinin gelişmesi açısından teorik çalışmaları da desteklemektedir. Bu doğrultuda hedefimiz etik kuralları göz ardı etmeden ekonomi teorisine katkıda bulunmaktır.


Odak ve Kapsam

Bulletin of Economic Theory and Analysis yüksek kaliteli orijinal çalışmaları basan, hakemli, ulusal ve uluslararası bir dergidir. Derginin dili İngilizce ve Türkçe olmakla birlikte Türkçe gönderilen makalelerde yazarların İngilizce özet yazması gerekmektedir.

Gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Ayrıca makaleler derginin yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu yazım kuralları makalenizin hızlı ve düzgün bir şekilde hakem tarafından değerlendirmesini ve yayımlanmasını sağlar.

Değerlendirme Süreci

Bulletin of Economic Theory and Analysis hakem ataması ve hakem değerlendirmesi konusunda etik kuralları ve yüksek standartları korumaya kararlıdır. Gönderilen makale editör tarafından değerlendirildikten sonra, kör hakemlik sistemine göre iki hakeme gönderilir ve çalışmalar gizli, bağımsız ve uzman hakemler tarafından değerlendirilir. Makaleler en az iki hakemin olumlu görüşü ile yayımlanabilmektedir. Değerlendirme süreci mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır.

Bulletin of Economic Theory and Analysis

e-ISSN 2548-0707 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Songur |
Kapak Resmi

3.520

4.305

Bulletin of Economic Theory and Analysis hem kamu hem de özel sektörle ilgili belirli sorunların ekonomik analizini teşvik eden bilimsel, hakemli bir dergidir. Dergi bir yandan ekonomi teorilerini destekleyen nicel ve ampirik çalışmaları teşvik ederken, diğer yandan ekonomi teorilerinin gelişmesi açısından teorik çalışmaları da desteklemektedir. Bu doğrultuda hedefimiz etik kuralları göz ardı etmeden ekonomi teorisine katkıda bulunmaktır.


Odak ve Kapsam

Bulletin of Economic Theory and Analysis yüksek kaliteli orijinal çalışmaları basan, hakemli, ulusal ve uluslararası bir dergidir. Derginin dili İngilizce ve Türkçe olmakla birlikte Türkçe gönderilen makalelerde yazarların İngilizce özet yazması gerekmektedir.

Gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Ayrıca makaleler derginin yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu yazım kuralları makalenizin hızlı ve düzgün bir şekilde hakem tarafından değerlendirmesini ve yayımlanmasını sağlar.

Değerlendirme Süreci

Bulletin of Economic Theory and Analysis hakem ataması ve hakem değerlendirmesi konusunda etik kuralları ve yüksek standartları korumaya kararlıdır. Gönderilen makale editör tarafından değerlendirildikten sonra, kör hakemlik sistemine göre iki hakeme gönderilir ve çalışmalar gizli, bağımsız ve uzman hakemler tarafından değerlendirilir. Makaleler en az iki hakemin olumlu görüşü ile yayımlanabilmektedir. Değerlendirme süreci mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır.