Editör

Hakan Sarıbaş, Bülent Ecevit Üniversitesi

Editörler

Necmetin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi

Saim Kayadibi, Uluslararası İslam Üniversitesi Malezya

Taha Eğri, Kırklareli Üniversitesi

Zeynep Hafsa Orhan, Istanbul Zaim İstanbul ÜniversitesiYayın Kurulu

Abdul Azim Islahi, King Abdulaziz Üniversitesi, Suudi Arabistan

Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi

Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi

Feridun Yılmaz, UludagÜniversitesi

Gulfettin Çelik, Istanbul Medeniyet Üniversitesi

İbrahim Güran Yumuşak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Mahmut Bilen, Sakarya Üniversitesi

Muhammad Zeeshan Farrukh, Islamic Banking Group of National Bank of Pakistan, Pakistan

M. Kabir Hasan, New Orleans Üniversitesi

Necmeddin Güney, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Recep Çetintaş, Bülent Ecevit Üniversitesi

Sabri Orman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Servet Bayındır, Istanbul Üniversitesi

Suna Akten Çürük, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Süleyman Özdemir, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Zeki Yaka, Akdeniz Üniversitesi

Zubair Hasan, INCEIF Global Üniversitesi, Malezya