Year 2017, Volume 4, Issue 1, Pages 67 - 84 2017-02-12

PERFORMANCE DETERMINANTS OF PARTICIPATION BANKS: THE ROLE OF SPECIAL CURRENT ACCOUNTS
KATILIM BANKALARINDA PERFORMANSIN BİLEŞENLERİ; ÖZEL CARİ HESAPLARIN ROLÜ

Yusuf DİNÇ [1]

379 1126

Participation banks collect participation funds for credit allocation by participation accounts and special current accounts as main function. Profit or loss offered to participation accounts on base of participation share ratio while special current accounts are considered as cost-free resources. Participation funds are used in the models that analyze participation banks’ performance. Although participation fund types are not considered as variables also special current accounts. This research brings suggestions for the variables for performance analysis of participation banks for further researches.

Kaynak transferi fonksiyonunu icra eden katılım bankalarının fon toplama araçları katılma hesapları ve özel cari hesaplardır. Katılma hesaplarına kar veya zarardan paylaşım oranına göre tahakkuk gerçekleştiren katılım bankaları için özel cari hesapları maliyetsiz kaynak olarak değerlendirilir. Katılım bankalarının performanslarını modelleyen çalışmalarda katılım fonları değişken olarak yer almaktadır. Ancak katılım fonlarının cüzlerine ayrılması ve özel cari hesapların değişken olarak kullanımı yaygın değildir. Bu çalışmada katılım bankalarının performanslarının ölçülmesine yönelik kullanılabilecek değişkenlere ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu çalışmanın bulguları ileride gerçekleştirilecek olan performans çalışmalara için kaynak oluşturmaktadır.

 • Akhisar, İ., Tunay, K. B., & Tunay, N. (2015). The effects of innovations on bank performance: The case of electronic banking services. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 369-375.
 • Bayındır, Servet, (2005), İslam Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, Rağbet Yayınları, İstanbul.
 • Bayındır, S., (2007), Asya Ve Afrika Kültürünün Dünyaya Bir Armağanı: Faizsiz Bankacılık. 38. Icanas, 17.
 • Baysa, H. (2006). Faizsiz Finans Kurumları Çalışma Yöntemlerinin İslam Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi. Bitirme Tezi.
 • Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt, Ouarda Merrouche, (2010), Islamic vs."Conventional Banking Business Model, Efficiency and Stability, The World Bank, Washington DC.
 • Chantapong, Saovanee, (2005), Comparative Study Of Domestic And Foreign Bank Performance in Thailand: The Regression Analysis, Economic Change and Restructuring 38.1: 63-83.
 • Claessens, S., Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (2001). How does foreign entry affect domestic banking markets?. Journal of Banking & Finance, 25(5), 891-911.
 • Döndüren, H. (2008). Osmanlı Tarihinde Bazı Faizsiz Kredi Uygulamaları ve Modern Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Tecrübesi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1).
 • Hassan, M. Kabir, (2006), The X-efficiency in Islamic Banks, Islamic Economic Studies, 13.2: 49-78.
 • Haron, Sudin, (2004), Determinants Of Islamic Bank Profitability, Global Journal of Finance and Economics, 1.1: 11-33.
 • Hidayat, S.E., Abduh, M., (2012), Does Financial Crisis Give Impacts on Bahrain Islamic Banking Performance? A Panel Regression Analysis, International Journal of Economics and Finance, 4(7).
 • Iqbal, M. (2001). Islamic and conventional banking in the nineties: a comparative study. Islamic economic studies, 8(2), 1-27.
 • Johnes, Jill, Marwan Izzeldin, Vasileios Pappas, (2014), A Comparison Of Performance Of Islamic And Conventional Banks 2004–2009, Journal of Economic Behavior & Organization, 103: S93-S107.
 • Parlakkaya, R. Ç., & Akten, S. (2011). Finansal rasyoların katılım bankaları ve geleneksel bankalar arasında bir tasnif aracı olarak kullanımı: Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 11(3), 397-405.
 • Samad, A., & Hassan, M. K. (1999). The performance of Malaysian Islamic bank during 1984-1997: An exploratory study. International Journal of Islamic Financial Services, 1(3), 1-14.
 • Siraj, K.K., Pillai, P.S., (2012), Comparative Study on Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC Region, Journal of Applied Finance & Banking, 2(3).
 • Yudistira, Donsyah, (2004), Efficiency in Islamic Banking: An Empirical Analysis Of Eighteen Banks, Islamic Economic Studies 12.1: 1-19.
 • Mevzuat
 • 1.11.2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
 • 7/11/2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik
 • 29/9/2011 Tarih ve 28069 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 • İnternet Kaynakları
 • Sakarya Haber, http://haber.sakarya.edu.tr/tr/haberler/goster/44424/katilim-fonlari-ve-birim-deger-calistayi-yapildi (Erişim; 18.06.2016, 14:32)
Subjects
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Yusuf DİNÇ
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { beuntujise292247, journal = {Turkish Journal of Islamic Economics}, issn = {}, eissn = {2148-3809}, address = {Research Center for Islamic Economics (ikam)}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {67 - 84}, doi = {}, title = {PERFORMANCE DETERMINANTS OF PARTICIPATION BANKS: THE ROLE OF SPECIAL CURRENT ACCOUNTS}, key = {cite}, author = {DİNÇ, Yusuf} }
APA DİNÇ, Y . (2017). PERFORMANCE DETERMINANTS OF PARTICIPATION BANKS: THE ROLE OF SPECIAL CURRENT ACCOUNTS. Turkish Journal of Islamic Economics, 4 (1), 67-84. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/beuntujise/issue/27708/292247
MLA DİNÇ, Y . "PERFORMANCE DETERMINANTS OF PARTICIPATION BANKS: THE ROLE OF SPECIAL CURRENT ACCOUNTS". Turkish Journal of Islamic Economics 4 (2017): 67-84 <http://dergipark.gov.tr/beuntujise/issue/27708/292247>
Chicago DİNÇ, Y . "PERFORMANCE DETERMINANTS OF PARTICIPATION BANKS: THE ROLE OF SPECIAL CURRENT ACCOUNTS". Turkish Journal of Islamic Economics 4 (2017): 67-84
RIS TY - JOUR T1 - PERFORMANCE DETERMINANTS OF PARTICIPATION BANKS: THE ROLE OF SPECIAL CURRENT ACCOUNTS AU - Yusuf DİNÇ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Islamic Economics JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 84 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-3809 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Islamic Economics PERFORMANCE DETERMINANTS OF PARTICIPATION BANKS: THE ROLE OF SPECIAL CURRENT ACCOUNTS %A Yusuf DİNÇ %T PERFORMANCE DETERMINANTS OF PARTICIPATION BANKS: THE ROLE OF SPECIAL CURRENT ACCOUNTS %D 2017 %J Turkish Journal of Islamic Economics %P -2148-3809 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD DİNÇ, Yusuf . "PERFORMANCE DETERMINANTS OF PARTICIPATION BANKS: THE ROLE OF SPECIAL CURRENT ACCOUNTS". Turkish Journal of Islamic Economics 4 / 1 (February 2017): 67-84.