Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, Sayfalar 1 - 14 2017-12-30

I. Kant: An Outline of Modus Vivendi in the Possibility of 'Perpetual Peace'

Cengiz Mesut Tosun [1]

88 927

What is the origin of the desire of a human being or a state to defeat or destroy respectively another human being or a state? In focus of the wars, it is regarded that the human nature and the “nature (mind) of the state” act in the same way. Basic factors such as dominating, governing and expanding come into prominence. Is it not possible to establish a world in which there is no conflict, war or genocides and a possible “perpetual peace” reigns? Kant, who is a philosopher of the period of enlightenment, has written his “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch” in 1795 which aims the establishment of the peace on earth. For Kant human being is a sum of possibilities. Why cannot or does not human being strive for a possibility of a modus vivendi which will reveal the possibility of a process of perpetual peace, while exhibiting the possibility of fighting human being in every case? As an example of a practical philosophy for a human being who may exhibit the possibility of establishing a perpetual peace, Kant regards the “perpetual peace” possible on the ground of the international law. Peace can be ensured not as a temporary solution, a temporary way of living but as the possibility of a perpetual modus vivendi.
Kant, modus vivendi, perpetual peace, possibility, war, human, modus vivendi
 • Clausewitz, C. V. (2008). Savaş Üzerine (çev. S. Koçak). İstanbul: Doruk Yayınları.
 • Gerhard, V. (2010). Kant Felsefesinin Politik Evreni. Eleştirel Bir Politika Teorisi: Kant’ın Ebedi Barış Taslağı Üstüne (der. H.
 • Çörekçioğlu). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 225-242.
 • Kant, I. (1982). Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi (çev. U. Nutku). İstanbul: Yazko Felsefe Yazıları.
 • Kant, I. (1984). Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme. Seçilmiş Yazılar (çev. N. Bozkurt). İstanbul: Remzi Kitabevi, 224-266.
 • Kant, I. (2002). Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (çev. İ. Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
 • Locke, J. (1999). Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler (çev. İ. Çetin). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Locke, J. (2004). Hükümet Üzerine İkinci Deneme (çev. F. Bakırcı). Ankara: Babil Yayınları.
 • Ökten, K. H. (2001). Immanuel Kant’ın “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Deneme” Adlı Eseriyle Ortaya Koyduğu Ebedi Barış Fikri ve Bu Fikrin Uluslararası İlişkiler Düşüncesinde Yarattığı Etki. Basılmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Reyhani, N. (2006). Ebedi Barışın Olabilirliğine Kant’ın İnancı. Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yıldönümünde Kant (ed. İ. Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 75-83.
 • Soysal, M. (2013). Modus Vivendi. Cumhuriyet Gazetesi, 14 Haziran.
 • Tepe, H. (2000). Kant Etiği ve Barış Düşüncesi: Etik Savaşları Önleyebilir mi? Barışın Felsefesi: 200. Ölüm Yıldönümünde Kant (ed. İ. Kuçuradi). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 63-73.
 • Teson, F. (1992), The Kantian Theory of International Law. Columbia Law Review, XCII.
Konular Felsefe
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cengiz Mesut Tosun (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mersin University
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { beytulhikme373464, journal = {Beytulhikme An International Journal of Philosophy}, issn = {}, eissn = {1303-8303}, address = {Mustafa ÇEVİK}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {1 - 14}, doi = {10.18491/beytulhikme.373464}, title = {I. Kant: An Outline of Modus Vivendi in the Possibility of 'Perpetual Peace'}, key = {cite}, author = {Tosun, Cengiz Mesut} }
APA Tosun, C . (2017). I. Kant: An Outline of Modus Vivendi in the Possibility of 'Perpetual Peace'. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 7 (2), 1-14. DOI: 10.18491/beytulhikme.373464
MLA Tosun, C . "I. Kant: An Outline of Modus Vivendi in the Possibility of 'Perpetual Peace'". Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 (2017): 1-14 <http://dergipark.gov.tr/beytulhikme/issue/33685/373464>
Chicago Tosun, C . "I. Kant: An Outline of Modus Vivendi in the Possibility of 'Perpetual Peace'". Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 (2017): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - I. Kant: An Outline of Modus Vivendi in the Possibility of 'Perpetual Peace' AU - Cengiz Mesut Tosun Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18491/beytulhikme.373464 DO - 10.18491/beytulhikme.373464 T2 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 7 IS - 2 SN - -1303-8303 M3 - doi: 10.18491/beytulhikme.373464 UR - http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.373464 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Beytulhikme An International Journal of Philosophy I. Kant: An Outline of Modus Vivendi in the Possibility of 'Perpetual Peace' %A Cengiz Mesut Tosun %T I. Kant: An Outline of Modus Vivendi in the Possibility of 'Perpetual Peace' %D 2017 %J Beytulhikme An International Journal of Philosophy %P -1303-8303 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18491/beytulhikme.373464 %U 10.18491/beytulhikme.373464
ISNAD Tosun, Cengiz Mesut . "I. Kant: An Outline of Modus Vivendi in the Possibility of 'Perpetual Peace'". Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 / 2 (Aralık 2017): 1-14. http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.373464