Makale Yazım Kuralları

MAKALE YAZIM KURALLARI

 1. Makaleler, MS Word 2007 ve/veya üzeri sürümlerde yazılmalı veya bu programa uyarlanarak Word formatında gönderilmelidir.

 2. Makaleler, 5.000-8.000; kitap değerlendirmeleri ise Bu sınırların dışında kelime sayısı içeren çalışmalar Editör Kurulu tarafından değerlendirilir.

 3. Makalenin Türkçe, İngilizce ve Arapça dilleriyle hazırlanmış̧ başlık ve özetleri çalışmanın başında yer almalıdır. Bu kısım en az 100 en çok 150 kelime olmalıdır. Makalenin ilk sayfasında yazarın/yazarların unvan, kurum ve adres bilgileri verilmelidir. 

 4. Özetin altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek Türkçe, İngilizce ve Arapça “Anahtar Kelimeler” (Keywords) yer almalıdır.

 5. Sayfa sonunda tek başlık ya da tek satır kalmamasına dikkat edilmelidir. 

 6. Giriş;̧ Özet ve Abstract'ın hemen altından değil, bir sonraki sayfanın basından başlatılmalıdır. Yazıların sayfa boşlukları şu şekilde düzenlenmelidir: üstten 2 cm, alttan 2 cm, sol 2.5 cm, sağ 2.5 cm, cilt payı 0 olmalıdır.

 7. Paragraf girintisi (yok) olarak seçilmeli, yani satırbaşı boşluğu 0 cm olmalıdır. 

 8. Sayfa numaraları her sayfanın altında ve ortada olmak üzere verilmelidir.

 9. Metin kısmı Calibri yazı tipi ve 11 puntoyla; başlıklar bold olarak; metnin tamamı 1,5 satır aralıkla, dipnotlar ise tek satır aralıkla ve 10 punto ile kenarlardan daraltılarak yazılmalıdır. Metin içerisinde verilen alıntılarda dipnot yazım kuralları geçerli olup alıntıların asıl metinden ayrı olarak kenarlardan daraltılarak verilmesi gerekir.

 10. Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde e-posta yoluyla ayrıca ulaştırılmalıdır.

 11. Yazarların, makalelerinde APA 6 kaynak gösterme sistemini kullanmaları gerekmektedir.

 12. Metnin sonuna alfabetik sırayla çalışmanın kaynakçası eklenmelidir.