Yazım Kuralları

BEYTÜLMAKDİS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 1. Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi, Beytülmakdis Araştırmaları Vakfı tarafından Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir.

 2. Dergimizde tüm sosyal bilim dallarında üretilen özgün telif makalelerin yanı sıra edisyon-kritik ve kitap değerlendirmesi çalışmaları yayımlanır.

 3. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. 

 4. Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayımlanmamış olması veya başka bir bilimsel yayın organında değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

 5. İlmî toplantılarda sunulmuş tebliğler, gerekli açıklamaların yapılması şartıyla yayımlanabilir.

 6. Yayımlamak üzere gönderilen yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olmaları gereklidir. 

 7. Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen telif makaleler, Editör Kurulu tarafından incelendikten sonra değerlendirilmek üzere “kör hakem” yöntemiyle konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Makale, en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır. Hakem raporları yazara gönderilerek karar bildirilir.

 8. Hakemlerden biri veya her ikisi, “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtirse, gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazara gönderilir. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı hakem veya Editör Kurulu tarafından değerlendirilir.

 9. Kitap değerlendirme yazılarının yayınına Editör Kurulu karar verir.

 10. Yayın aşamasında yazılar üzerinde esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editör Kurulu tarafından yapılabilir. Makalelerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınır.

 11. Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Yazıların dil, üslup, içerik, vb. açılardan bütün yasal ve hukuki sorumluluğu yazara aittir.

 12. Yayınına karar verilen makaleler matbu olarak basılır, çıkan sayının bir nüshası yazara/yazarlara gönderilir ve telif ücreti ödenmez.

 13. Her yeni sayı çıktığında tüm makaleler PDF olarak http://dergipark.gov.tr/beytulmakdis adresinde yayımlanır.

 14. Yazı başvuruları dijital olarak da http://dergipark.gov.tr/beytulmakdis web sitesi üzerinden gönderilmelidir.

 15. Makale yazım kuralları için http://dergipark.gov.tr/beytulmakdis/page/3551