Yazarlar için bilgi

Yazım Şablonu

Makale ekte yer alan şablona göre hazırlanmalıdır. 

Tüm makale tek satır aralığı ile Times New Roman olarak yazılmalıdır.

Makalenin "Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuçlar, Teşekkür (isteğe bağlı), Kaynaklar" başlıkları altında yazılması önerilmektedir.

Çizelge ve şekiller metin içerisinde ilgili yere yerleştirilmelidir.

Kenar boşlukları :

Sol: 2 / Sağ:2 / Üst:2,5 / Alt:2 Cilt payı: 0